About


bact.cc is an internet home of bact’ (Arthit Suriyawongkul อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล)

แบ่คครับ สนใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต สนับสนุนมาตรฐานเปิด ขบวนการโอเพนซอร์ส วัฒนธรรมเสรี  ตอนนี้เรียนด้านจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอยู่ที่ไอร์แลนด์ และก็ยังทำงานด้านนโยบายอินเทอร์เน็ตและสิทธิดิจิทัลอยู่กับเครือข่ายพลเมืองเน็ต (มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง) ซึ่งผมร่วมก่อตั้งกับพี่ๆ เพื่อนๆ ก่อนหน้านี้ก็สอนหนังสืออยู่บ้าง เคยทำงานวิจัยพัฒนาในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และในมหาวิทยาลัย ผมเรียนมาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และมานุษยวิทยา วิทยานิพนธ์ล่าสุดเกี่ยวกับการเมืองวัฒนธรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไทย บล็อกนี้คือการเดินทาง — บทสัมภาษณ์ขนาดยาวสองชิ้นนี้ จากปี 2007 และ 2013 น่าจะพออธิบายเรื่องที่ผมสนใจได้บ้างครับ

A computer scientist and anthropologist by training. Arthit is now in Ireland doing his PhD in a topic that trying to link AI accountability and MLOps. He started his career in 2000 as a software localization engineer in a company with the motto “The Network is the Computer”. He then later joined academic and industrial artificial intelligence research groups, in journalism and medical domains. Since 2006, he is giving consultation and working for a number of organizations involving ICT for developments, internet freedom, journalism, and information rights, like Mekong ICT Camp, Campaign for Popular Media Reform, Creative Commons Thailand, Opendream, and Thai Netizen Network. In 2012, he finished his anthropology master from a university near Bangkok’s backpacker haven, with a thesis on cultural politics on Thai online social network during the time of national conflicts.

Apart from digital rights work and university teachings on the topics of technology and society, he was also since late 2017 until late 2019 working as an AI product owner for a technology company in Bangkok. In the last decade, Arthit travels in Southeast Asia and East Asia and contributes regularly to #barcamp, local civic technology workshops, and digital rights conferences. Tweeting tweeting as @bact.

A 2013 interview about his life & work, on The Nation newspaper, and some of his publications may tell something about him.

Thai Netizen Network

Some of you may find my name and this blog because of my work for Thai Netizen Network. Here is a short information about the group (in 79 words):

Foundation for Internet and Civic Culture is a group that work for the protection and advancement of civil rights that connected to the digital environment. The Bangkok-based group was founded in late 2008 under the name Thai Netizen Network as a response to online expression limitations imposed after the coup in 2006, particularly the Computer-related Crime Act of 2007. Since then, the group expands its work to areas like data protection, digital self-determination, and participatory governance of the internet.

Online Profiles

Arthit in Deep South Media Forum at Yala (photo by SingFireWire.com)pedestrian signA shot from a toilet in a Chinese airport
International Brigades flagIt's me! :)Southpark-style Art

The Scotsman 2005 - Edinburgh Cognitive Science and Natural Language graduates

Probably the first time I have my name on a newspaper lol. This is from 2005.

นอกจากบล็อกนี้ ก็มีเขียนบล็อกอื่น ๆ ด้วย เช่น วารสารศาสตร์ข้อมูล, ประชาไท บล็อกกาซีน, Facebook Notes

Archive

All the stuffs here that dated before 22 April 2011 are imported from various other blogs. Each imported blog entry will be tagged to indicate where it comes from:

I have a habit of embed a link to the title of each entry, a thing that Blogger.com (that I used for my old blogs) allows but WordPress (which I use for bact.cc) just doesn’t. To preserved those title-links, I moved them into an entry body, put it at top and marked it as [title-link]. See example: original post at bangkokmetro.blogspot.comthe imported one in bact.cc.

Some of the urls, including YouTube videos, in these imported blog entries may got updated with new accessible ones, say, in cases that old links are dead or the websites referred to have been relocated.

One response to “About”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.