ผมอยากเป็นผู้ว่าฯ


[title-link]

จะเริ่มเก็บอะไรที่นึกออกไว้ในนี้

กรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ เรื่องเยอะ — ต้องเริ่มเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตอนนี้


One response to “ผมอยากเป็นผู้ว่าฯ”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.