ผมอยากเป็นผู้ว่าฯ

[title-link]

จะเริ่มเก็บอะไรที่นึกออกไว้ในนี้

กรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ เรื่องเยอะ — ต้องเริ่มเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตอนนี้

Published by

bact

bact' is a name

One thought on “ผมอยากเป็นผู้ว่าฯ”

Leave a Reply to thai boxing in chian Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: