Mekong ICT Camp 2010 – Apply Now!


แม่โขงไอซีทีแคมป์ เป็นงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เนื้อหาด้าน สารสนเทศ + การสื่อสาร + เทคโนโลยี (ซึ่งครอบคลุมมากกว่า ‘เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร’) เพื่อการพัฒนาประชาสังคมในลุ่มน้ำโขง โดยเน้นการใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่เป็นระบบเปิดและสามารถดัดแปลงพัฒนาต่อเองได้ให้เข้ากับท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมายคือ แฮกเกอร์ (ผู้สนใจเทคโนโลยีที่ชอบทดลองทำอะไรด้วยตัวเอง), นักข่าวนักหนังสือพิมพ์, และคนทำงานด้านสังคม ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรพัฒนาเอกชนหรือเป็นอิสระ จากลุ่มน้ำโขง พร้อมกับผู้เข้าร่วมจากประเทศอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่งมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ครั้งแรกจัดไปเมื่อปี 2551 ที่ ชลบุรี
ปีนี้ จะจัดครั้งที่สอง ที่ เชียงใหม่
7-12 มิถุนายน 2553

เนื้อหาปีนี้เช่น การทำสารคดี การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการรณรงค์ ความปลอดภัยของข้อมูล การทำข่าวพลเมือง การต่อวงจรเครื่องส่งวิทยุกำลังต่ำแบบง่าย ๆ Open Data และ Governance 2.0

วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มที่ทำงานในเรื่องนั้น ๆ จากประเทศต่าง ๆ เช่น Indymedia จากสหรัฐอเมริกา, Center for Internet and Society จากอินเดีย, P2P Foundation จากไทย, และ InSTEDD จากสหรัฐอเมริกา+กัมพูชา

ผู้สนใจ สมัครด่วน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2553

ปีนี้รับคนจากลุ่มน้ำโขง (พม่า กัมพูชา ลาว ไทย เวียดนาม) 60 คน จากอุษาคเนย์อื่น ๆ 5 คน จากที่อื่นทั่วโลกอีก 5 คน รวมเป็น 70 คน

ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมทุกคนจากลุ่มน้ำโขงจะได้รับการสนับสนุนที่พักและค่าเดินทาง (=ฟรี)
ผู้จัดงานสามารถออกหนังสือเชิญให้ได้ เพื่อลางาน/ขอวีซ่า

ฝากบอกต่อด้วยครับ — ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://mekongict.org

ร่วมกันจัดโดย มูลนิธิกองทุนไทย และ โอเพ่นดรีม
ด้วยการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ต่าง ๆ

—-

ต่อเนื่องจากงานนี้ ในวันเสารที่ 12 มิถุนายน จะมีงาน บาร์แคมป์เชียงใหม่ 3 ด้วย — งานนี้เปิดสุด ๆ ใครที่สนใจเข้าไปร่วมได้เลย ที่หอศิลป์ ม.เชียงใหม่ (บาร์แคมป์คืออะไร?)

technorati tags:
,
,
,
,
,
,
,


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.