Tag: workshops

  • Mekong ICT Camp 2010 – Apply Now!

    แม่โขงไอซีทีแคมป์ เป็นงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เนื้อหาด้าน สารสนเทศ + การสื่อสาร + เทคโนโลยี (ซึ่งครอบคลุมมากกว่า ‘เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร’) เพื่อการพัฒนาประชาสังคมในลุ่มน้ำโขง โดยเน้นการใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่เป็นระบบเปิดและสามารถดัดแปลงพัฒนาต่อเองได้ให้เข้ากับท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายคือ แฮกเกอร์ (ผู้สนใจเทคโนโลยีที่ชอบทดลองทำอะไรด้วยตัวเอง), นักข่าวนักหนังสือพิมพ์, และคนทำงานด้านสังคม ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรพัฒนาเอกชนหรือเป็นอิสระ จากลุ่มน้ำโขง พร้อมกับผู้เข้าร่วมจากประเทศอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่งมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครั้งแรกจัดไปเมื่อปี 2551 ที่ ชลบุรี ปีนี้ จะจัดครั้งที่สอง ที่ เชียงใหม่ 7-12 มิถุนายน 2553 เนื้อหาปีนี้เช่น การทำสารคดี การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการรณรงค์ ความปลอดภัยของข้อมูล การทำข่าวพลเมือง การต่อวงจรเครื่องส่งวิทยุกำลังต่ำแบบง่าย ๆ Open Data และ Governance 2.0 วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มที่ทำงานในเรื่องนั้น ๆ จากประเทศต่าง ๆ เช่น Indymedia จากสหรัฐอเมริกา, Center for Internet…