ชวนสมัคร Mekong ICT Camp [หมดเขต 28 ก.พ.] #ICT4D

Mix of activism, policy advocacy, and hacking. Five-days workshop on ICT for development. 6-10 May 2013. Cha-Am, Thailand. Scholarships available. Deadline is 28 Feb 2013. ค่ายอบรมไอซีทีเพื่อการพัฒนา ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มีทุนให้ครับ สมัครด่วนถึงสิ้นเดือนกุมภานี้

Stayin’ ONLINE! (The Mekong ICT Song)

A song from a performance by Mekong ICT Camp 2010 facilitators:
Stayin’ ONLINE!
(sing it the way Bee Gees did with Stayin’ Alive (1977)

Stayin’ Alive (source)

Stayin’ ONLINE! (remixed – The Mekong ICT Song)

Well, you can tell by the way I use the net,
I’m digital kid, data to get. read more

Mekong ICT Camp 2010 – Apply Now!

แม่โขงไอซีทีแคมป์ เป็นงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เนื้อหาด้าน สารสนเทศ + การสื่อสาร + เทคโนโลยี (ซึ่งครอบคลุมมากกว่า ‘เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร’) เพื่อการพัฒนาประชาสังคมในลุ่มน้ำโขง โดยเน้นการใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่เป็นระบบเปิดและสามารถดัดแปลงพัฒนาต่อเองได้ให้เข้ากับท้องถิ่น read more