วิทยากร บุญเรือง: การไม่เลือกปฏิบัติต่อแรงงาน + การเลิกจ้างที่เป็นธรรม


รวมบทความแรงงาน เรื่องการไม่เลือกปฏิบัติและการเลิกจ้างที่เป็นธรรม โดย วิทยากร บุญเรือง เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท (http://prachatai3.info/)

การไม่เลือกปฏิบัติต่อแรงงาน

การเลิกจ้างแรงงานที่เป็นธรรมในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.