การระบาดของหวัด เป็นอาการของความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมในสังคม


Corporations Spread the Flu. Corporate America is multiplying the harmful effects of this flu season by not offering its workers paid sick time off. They’re forced to come into work with an illness.” — Truthout

“โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดในอเมริการุนแรง แรงงานในร้านอาหารเป็นหวัดแต่หยุดไม่ได้ เพราะนายจ้างจะไม่จ่ายเงินเพราะลาป่วย ก็เลยต้องมาทำงานทั้งที่ป่วย เหมือนกับพยาบาลในโรงพยาบาลก็ต้องซ่อนอาการป่วยของตัวเอง จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนที่ทำอาหารและดูแลเราในโรงพยาบาลล้วนเป็นคนป่วย เมื่อคราวไข้หวัด H1N1 ระบาด มีงานวิจัยพบว่าคนป่วย 5 ล้านคนเป็นผลโดยตรงจากการไม่ได้รับค่าจ้างหากลาป่วย ส่วนปีนี้ยังจะมีจำนวนเท่าไหร่ ไม่มีใครรู้” — มิตรสหายท่านหนึ่ง

“คนงานในอุตสาหกรรมอาหารจำนวนมากไม่ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย ลาป่วยแล้วไม่ได้ค่าแรง การระบาดของหวัดจึงไม่ใช่แค่เรื่องของไวรัส แต่เป็นอาการของความเหลื่อมล้ำ และ ความไม่เป็นธรรมในสังคม” — มิตรสหายอีกท่านหนึ่ง

ให้ลาเถอะครับ จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.