การระบาดของหวัด เป็นอาการของความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมในสังคม

"เมื่อคราวไข้หวัด H1N1 ระบาด มีงานวิจัยพบว่าคนป่วย 5 ล้านคนเป็นผลโดยตรงจากการไม่ได้รับค่าจ้างหากลาป่วย ส่วนปีนี้ยังจะมีจำนวนเท่าไหร่ ไม่มีใครรู้" -- มิตรสหายท่านหนึ่ง

Folk Doctor Foundation

เว็บไซต์เพื่อการรักษาสุขภาพและหาความรู้เกี่ยวกับโรคและอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ด้วยตัวเอง

หมอชาวบ้าน
http://doctor.or.th/

ตรวจสุขภาพด้วยต้วเอง,
แพทย์ทางเลือก,
โรคจากการทำงาน,
แม่และเด็ก, …

technorati tags:
,
,
,

read more

Dr. Sa-nguan life and thoughts

จากหนังสือ งานกับอุดมคติของชีวิต นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ (หน้า 3-5)

… ผมเข้าร่วมขบวนการกิจกรรมนักศึกษาตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 จนกระทั่งขบวนการกิจกรรมนักศึกษาถูกทำลายในวันที่ 6 ตุลา พ.ศ. 2519 แม้ว่าจะไม่ใช่ประเภทมือไมค์ไฮปาร์ค ซึ่งไม่ใช่สไตล์ของนักศึกษามหิดล แต่เราก็มีรูปแบบกิจกรรมที่ไปเสริมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในแนวทางของเรา read more

5 turtles for your good mental

กรมสุขภาพจิต แนะนำมา:
หลัก 5 ต. ติดตามการเมือง

  1. “แตกต่าง” ไม่ “แตกแยก”
  2. “ติดตาม” ไม่ “ติดใจ”
  3. “ตรอง” ไม่ “ตรม”
  4. “ตระหนัก” ไม่ “ตระหนก”
  5. “ตื่นตัว” ไม่ “ตื่นตูม”

ดูรายละเอียด หลัก 5 ต.