การระบาดของหวัด เป็นอาการของความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมในสังคม

"เมื่อคราวไข้หวัด H1N1 ระบาด มีงานวิจัยพบว่าคนป่วย 5 ล้านคนเป็นผลโดยตรงจากการไม่ได้รับค่าจ้างหากลาป่วย ส่วนปีนี้ยังจะมีจำนวนเท่าไหร่ ไม่มีใครรู้" -- มิตรสหายท่านหนึ่ง