Shakespeare Must Die!!


Shakespeare Must Die!!

Shakespeare Must Die!!

Shakespeare Must Die!!

อ่านการดีเฟนท์จากผู้สร้างเชคสเปียร์ต้องตายแล้วก็ยืนยันว่ายังไงเราก็ต้องดีเฟนท์ให้หนังมันได้ฉาย …. เพื่อที่เราจะได้เลือกด่ามันด้วยสมองของตัวเอง — Aof Dent

www.shakespearemustdie.com

*ภาพประกอบดัดแปลงจากผลงานของ มานิต ศรีวานิชภูมิ หนึ่งในผู้กำกับหนังดังกล่าว


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.