Destroy political party system … for democracy !? This is Thailand.


ชู-พิดคิดตามวัน: บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา ตอนใหม่มาแล้ว
ยุบพรรค.. เพื่อประชาธิปไตย ?

ถ้านับว่า พรรคการเมือง คือที่รวมของบุคคลที่มีอุดมการณ์ความคิดความเชื่อในทางเดียวกันแล้ว แม้ถึงที่สุดเราจะยุบพรรคการเมืองได้ แต่เราไม่สามารถยุบอุดมการณ์ความคิดความเชื่อเหล่านั้นได้ และกลุ่มบุคคลเหล่านั้นก็มีสิทธิในการรวมกลุ่มกันอีก-ในชื่อใหม่

คำถามคือ แล้วเราจะต้องตาม (จองล้างจองผลาญ) ยุบพรรคการเมือง (ชื่อใหม่-อุดมการณ์เดิม) นั้นไปอีกกี่ครั้ง ? ทำราวกับว่าต้องการทำลาย/จำกัดอุดมการณ์ความคิดความเชื่อบางอย่าง (ที่ไม่เป็นที่ต้องการของผู้มีอำนาจ) ออกไปจากสังคม

หรือในรธน.ฉบับนี้ ไม่ได้มองว่าพรรคการเมืองเป็นที่รวมกลุ่มอุดมการณ์อย่างว่า ?

ถ้าอย่างนั้นรธน.ฉบับนี้ มองพรรคการเมืองเป็นอะไร ?

พรรคการเมืองเป็นอะไร-อยู่ตรงไหน-มีหน้าที่อะไรใน “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ในสายตาของรธน.50 ?

5 อาจารย์นิติ มธ. ออกแถลงการณ์ค้านการยุบพรรค
แถลงการณ์ เรื่อง การตีความกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

๒. พรรคการเมืองนับเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญที่สุดสถาบันหนึ่งในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน การรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นเสรีภาพอันจะขาดเสียมิได้ ตามหลักกฎหมายที่ยอมรับนับถือกันทั่วไปในนานาอารยะประเทศ การยุบพรรคการเมืองจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเหตุอันจำเป็นที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือเป็นกรณีที่เห็นได้ว่าพรรคการเมืองนั้นไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปแล้วเท่านั้น เพราะการยุบพรรคการเมืองนอกจากจะทำลายสถาบันทางการเมืองลงแล้ว ยังมีผลเป็นการทำลายเสรีภาพในการรวมตัวกันเพื่อสร้างเจตจำนงทางการเมืองของราษฎรซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอีกด้วย การตีความกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองจึงไม่สามารถทำได้โดยการอ่านกฎหมายแบบยึดติดกับถ้อยคำเท่านั้น แต่จะต้องคำนึงถึงหลักการอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดสิทธิทางการเมืองของปัจเจกบุคคลประกอบด้วยเสมอ

สมาคมหัวไม้ ตอนใหม่ก็มาแล้ว

ข่าวเก่า: ใครบอกว่าประชาธิปไตยพม่ากับไทยเทียบกันไม่ได้
(ร่างรธน.พม่า ที่กำหนดจะลงประชามติกันเร็ว ๆ นี้ กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา 75% มาจากการเลือกตั้ง อีก 25% นั้นแต่งตั้ง — รธน.50 ของไทย สมาชิกวุฒิสภา 50% มาจากการเลือกตั้ง .. น้อยกว่าพม่า —
พลจัตวาจ่อซาน รัฐมนตรีกระทรวงข้อมูลข่าวสารพม่า เลยขออวดเสียหน่อย ว่าประเทศของเขาน่ะ จะประชาธิปไคยกว่าไทยเสียอีก! เจ๋งมั๊ย…)

technorati tags:
,
,


2 responses to “Destroy political party system … for democracy !? This is Thailand.”

  1. ถ้าคำสั่ง คน-มัน-ช้า เป็นโมฆะก็ทำให้ กกต. เป็นโมฆะ? ผลการตัดสินของตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นโมฆะ? การเลือกตั้ง สส. สว. ก็เป็นโมฆะ? รัฐบาลก็เป็นโมฆะ?อืม รัฐธรรมนูญพม่า ใช่ฉบับที่ห้ามนักการเมืองสตรีบางคนมีตำแหน่งทางการเมืองใดๆ ในประเทศหรือเปล่า? แหมมันเป็นประชาธิปไตยกว่าการมี สว. แต่งตั้งเนอะ? สงสัยว่าจีนที่มีการเลือกตั้งนี่ก็เป็นประชาธิปไตยแบบเดียวกับประเทศแถวๆ นี้แหละ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.