culturalpolitics


วัฒนธรรม(ภาพยนตร์) กับการเมือง

Cultural Politics

ตอนนี้พื้นที่ในทางสื่อไม่ได้เปิดโอกาส ให้กับบทความเชิงวิเคราะห์ที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์มากนัก ยิ่งถ้าเป็นบทความที่สวนกระแสระเบียบรัด ด้วยแล้ว ยิ่งไปกันใหญ่

หนำซ้ำดูเหมือนกระทรวงวัฒนธรรมจจะบีบคั้นจัดระเบียบความดีงามมากขึ้นทุกที แต่ยิ่งไปก้ยิ่งไกลกว่าความดีงามทุกทีเหมือนกัน

เลยมาลองคิดดูว่าถ้าเราสามารถเปิดพื้นที่ที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้หนัง หนังสือ ละคร เพลง และปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นกระจกสะท้อน
ถ้าหลายๆคนช่วยกันเขียนเอามารวมกันคงจะพอสร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมได้บ้างไม่มากก็น้อย

แล้ว BLOG นี่ก็ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดี ฟรี และเปิดกว้างสำหรับทุกคน

นี่จึงเป็นที่มาของการเปิด BLOG CULTURAL POLITICS มองการเมืองผ่านทางวัฒนธรรม โดยบลอกนี้รวบรวมเอาบทความ บทสนทนา ของหลากหลายผู้คน ในหลายมุมมอง ที่มีต่อความเป็นไปในสังคม โดยยึดหลักจากการปรากฏผ่านทางภาพยนตร์ ดนตรี หรือปรากฏการณ์อื่นๆ

คำว่าcultural politics นั้น อาจารย์เกษียร เตชะพีระ เคยเสนอคำแปลไว้ว่า “การเมืองวัฒนธรรม” อันหมายถึง “การต่อสู้ทางการเมืองในปริมณฑลวัฒนธรรม โดยปัจเจกบุคคลและกลุ่มสังคม เพื่อนำเสนอ สื่อสาร ประชันขันแข่งและช่วงชิงยึดครองพื้นที่แห่งนิยามความหมายและคุณค่าต่าง ๆ”

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่นไปผ่านมาติดตามชมไปด้วยใจระทึกครับ

[ผ่าน filmsick]

technorati tags:
,
,


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.