Thailand: Vote for school


การศึกษาไทย : 2. ถูกใช้เป็นฐานการเมือง หาเสียงให้แก่รัฐบาล

ลูกสาวกลับมาจากไปค่ายพัฒนาโรงเรียนที่เชียงใหม่และไปแจกทุนแก่นักเรียนภาคอีสาน บอกว่าปีนี้ทุนในโครงการของรัฐไปถึงโรงเรียนก่อนฤดูกาล เห็นได้ชัดว่าเป็นการหาเสียงเลือกตั้งและการ “ออกผิดฤดู” นี้ ไม่เป็นคุณแก่โรงเรียนหรือแก่นักเรียนเลย
— วิจารณ์ พานิช

รออ่านรายละเอียดใน พูนพลังรายวัน บล็อกโดยเลขามูลนิธิพูนพลัง

มูลนิธิพูนพลัง | Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.)

tags: , , , , ,


One response to “Thailand: Vote for school”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.