No politics here, dude !


เก็บตกจาก pressjargon.org

ศ.ดร.ธีรวุฒิ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจว่า สจพ.เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

ขอโทษนะครับ .. เอาอะไรคิดฟะ ? – –


3 responses to “No politics here, dude !”

  1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยด้านเกษตร ก็เลยไม่ต้องยุ่งการเมือง ไปด้วย?logic แปลกดีจัง เหอะ ๆ ๆ งั้นคนจบลาดกระบัง ก็ไม่ควรจะไปยุ่งการเมืองด้วยดิ

  2. งั้น อ. Pruet มหาลัยเชียงใหม่ ก็ห้ามมายุ่งกะเรื่องมหาลัยกรุงเทพเค้านะ 😛

  3. ผมอยู่ต่างประเทศ เขาห้ามยุ่งเรื่องเมืองไทยอยู่แล้วคครับ 😛

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.