Free Software Culture


รวมบทความเกี่ยวกับ วัฒนธรรมแฮ็กเกอร์ ซอฟต์แวร์เสรี และโอเพนซอร์ส
สำรวจ วัฒนธรรมแฮกเกอร์ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของวัฒนธรรมซอฟต์แวร์เสรี และกระบวนโอเพนซอร์ส
เพื่อทำความเข้าใจด้านที่นอกเหนือไปจากเรื่องเทคโนโลยี ของ การเคลื่อนไหวซอฟต์แวร์เสรี
บทความทั้งหมดนี้ เขียน/แปลโดยอาสาสมัครจาก (หรือมีความเกี่ยวข้องกับ) linux.thai.net ชุมชนซอฟต์แวร์เสรีรุ่นบุกเบิกชุนชนหนึ่งของไทย


มาเป็นแฮ็กเกอร์กันเถอะ!
เนื้อหาบางส่วนอ้างอิงจาก How to become a Hacker ของ Eric Steven Raymond (ESR)
บทความสั้น วัฒนธรรมแฮ็กเกอร์ ใครคือแฮ็กเกอร์ พวกเขาทำอะไร และจะเป็นได้อย่างไร

มหาวิหารกับตลาดสด
แปลจาก The Cathedral and the Bazaar ของ ESR
บทความชุด สำรวจวัฒนธรรมโอเพนซอร์ส ทำไมโครงการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ประสบความสำเร็จ จึงประสบความสำเร็จเช่นนั้น

วิธีทำงานกับซอฟต์แวร์เสรี
แปลจาก Working on Free Software ของ Havoc Pennington
กฎและความเข้าใจที่ไม่มีการบัญญัติ สำหรับอาสาสมัครซอฟต์แวร์เสรีเลือดใหม่

ลงหลักปัญญาภูมิ
แปลจาก Homesteading the Noosphere ของ ESR
บทความชุด สำรวจจารีตปฏิบัติของแฮ็กเกอร์ ในเรื่องกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา วิเคราะห์วัฒนธรรมแฮ็กเกอร์ ซึ่งเป็น “วัฒนธรรมแห่งการให้” และตรวจสอบผลพวงของการวิเคราะห์นี้
(พี่เทพ ผู้แปล ไม่ได้แปลชื่อบทความไว้ ผมขอถือโอกาส โดยล้อคำว่า biosphere ที่มีผู้แปลไว้ว่า ชีวภูมิ)

ทบทวนซอฟต์แวร์เสรีเมืองไทย
บทความสั้น(ไม่มาก) ทบทวนและพิเคราะห์วงการซอฟต์แวร์เสรีในประเทศไทย ตั้งข้อสังเกต เงื่อนไขและอุปสรรค โดย เทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์


เกี่ยวเนื่อง: สัมมนาและเสวนา ชุมชนซอฟต์แวร์เสรีไทย (พร้อมวีดิโอและสไลด์) จากงาน TLUG “อนาคตโอเพนซอร์สไทย”

tags:
|
|
|
|
|


2 responses to “Free Software Culture”

  1. ชอบคำแปล "ลงหลักปัญญาภูมื" แฮะ ตรงใจเลยแต่ homesteading เนี่ย คำแปลครบแล้วนะครับ ครบก่อน cathedral-bazaar ด้วย แต่ก็รอตรวจทานเหมือนกันทั้งสองเรื่อง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.