Constitution Debate – Livecast this Friday

ประชาไท ถ่ายทอดสด
ดีเบต ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550

3 ส.ค. 2550 9:00 – 12:.00 น.

ผู้ร่วมรายการ

 • จรัล ภักดีธนากุล v นิธิ เอียวศรีวงศ์
 • เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง v จาตุรนต์ ฉายแสง
 • สมคิด เลิศไพฑูรย์ v วรเจตน์ ภาคีรัตน์
 • read more

  Freedom (as defined by somebody else…)

  Freedom as defined by someone else

  ข่าวดี รัฐธรรมนูญปี 50 ให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ เต็มที่

  แล้วข่าวร้ายล่ะ ?

  ทั้งนี้ ตามแต่ ผอ.กอ.รมน. จะกำหนด

  [ ลิงก์ ประชาไท ]

  technorati tags:

  stupid unlogical reasoning

  “ มีสปอตวิทยุในสังกัดกองทัพออกอากาศเพลง เชิญชวนให้ประชาชนออกเสียงรับรองร่างรัฐธรรมนูญ
  ว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา ” read more

  NO for this constitution – YES for this election

  ไม่
  “เห็นชอบ”
  รัฐธรรมนูญใหม่
  ให้เมืองไทยมี
  “การเลือกตั้ง”
  ได้

  รัฐธรรมนูญ(ฉบับเผด็จการ) กับ การเลือกตั้ง ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของกันและกัน

  ไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็มีเลือกตั้งได้

  อย่าจับการเลือกตั้งเป็นตัวประกัน บังคับให้เราต้องรับรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากประชาชน read more

  Thai Constitution Day – 27 June

  อาทิตย์ที่ผ่านมา 24 มิ.ย. – วันชาติ

  วันนี้ 27 มิ.ย. – วันรัฐธรรมนูญ

  วันเก่า เก่า

  ประชาไท: โปรดฟังอีกครั้งในรอบ 75 ปี เมื่อ ‘ลูกพระยาพหลฯ’ อ่านประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1

  หลังก่อการจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเชิญรัชกาลที่ 7 กลับ พระองค์ทรงตกลงแล้วเสด็จกลับโดยทางรถไฟ เมื่อมาถึงทางคณะราษฎรก็เข้าไปในลักษณะเชิงขอขมาลาโทษ นายปรีดีเล่าให้ฟังว่า ตอนนั้นท่านรับสั่งกับพระยาศรีวิศาลวาจา ว่า “ฉันบอกแกแล้วใช่หรือไม่ ให้มีการปกครองแบบใหม่ขึ้น” ซึ่ง คณะราษฎรก็ไม่ทราบมาก่อนว่าจะทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญที่พระราชทานโดยพระเจ้าแผ่นดินหลายอย่างนั้นจะสงวนไว้สำหรับพระ มหากษัตริย์อยู่ดี ปัจจุบันจึงถูกพูดว่าเป็นคุณหลวงห่ามๆ รีบทำกันเพราะในหลวงท่านพร้อมพระราชทานอยู่แล้ว แล้วมีความยายามลบความทรงจำตรงนี้ออกไป read more

  ‘a group of people’

  สุดยอด!! (ห้าดาวใส่มงกุฏ ขีดเส้นใต้แดงสองขีด ป้ายไฮไลท์ด้วย)

  'good guys' business

  ประชาไท : “กมธ. เปิดช่อง ‘คณะบุคคล’ แก้ปัญหายามบ้านเมือง ‘วิกฤต’”

  (Prachatai : Constitution Drafting Committee open a way for ‘a group of people ’ to solve the country ‘crisis’) read more

  rules

  ถ้า – กฎเยอะซับซ้อน สะท้อน ความไร้ระเบียบ

  แล้ว – ศาสนาประจำชาติในกฎหมาย สะท้อน ความไร้ศาสนา ?

  ข้อเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องบางส่วน จาก ไทยพูด.คอม:

  หมวดที่ 3 ควรเปลี่ยนชื่อหมวด จาก ‘สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย เป็น ‘สิทธิและเสรีภาพของประชาชน read more

  FACT: Civil Liberties in the Constitution

  กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (FACT) ได้เสนอให้บรรจุเสรีภาพของพลเมืองเข้าเป็นพื้นฐานของกฎหมายไทย ในข้อเสนออย่างเป็นทางการที่ยื่นต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ

  FACT เสนอ “เสรีภาพพลเมืองในรัฐธรรมนูญ” read more