Tag: constitution

 • Constitution Debate – Livecast this Friday

  ประชาไท ถ่ายทอดสด ดีเบต ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 3 ส.ค. 2550 9:00 – 12:.00 น. ผู้ร่วมรายการ จรัล ภักดีธนากุล v นิธิ เอียวศรีวงศ์ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง v จาตุรนต์ ฉายแสง สมคิด เลิศไพฑูรย์ v วรเจตน์ ภาคีรัตน์ http://www.prachatai.com/live/20070803/ technorati tags: livecast, constitution, debate

 • Freedom (as defined by somebody else…)

  ข่าวดี รัฐธรรมนูญปี 50 ให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ เต็มที่ แล้วข่าวร้ายล่ะ ? ทั้งนี้ ตามแต่ ผอ.กอ.รมน. จะกำหนด … [ ลิงก์ ประชาไท ] technorati tags: freedom

 • Why NO ?

  19 สิงหาใกล้มา หลายคนอาจมีข้อกังขาเหล่านี้อยู่ในใจ … โหวตล้มรัฐธรรมนูญ ผิดกฎหมายหรือไม่ ? โหวตล้มรัฐธรรมนูญ จะได้อะไร ? โหวตล้มรัฐธรรมนูญ ร่วมกับใคร ? โหวตล้มรัฐธรรมนูญ เลือกตั้งล่าช้าหรือไม่ ? โหวตล้มรัฐธรรมนูญ อาจจะได้รัฐธรรมนูญที่ถอยหลังกว่าเดิม ? รับฟังข้อมูล หาคำตอบ และตัดสินใจให้ตัวคุณเอง ที่เว็บ wevoteno.net [ ลิงก์ wevoteno.net | ผ่าน wonam ] technorati tags: constitution, Thailand

 • stupid unlogical reasoning

  “ มีสปอตวิทยุในสังกัดกองทัพออกอากาศเพลง เชิญชวนให้ประชาชนออกเสียงรับรองร่างรัฐธรรมนูญ ว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา ” กล้ามาก แบบนี้ร้องสคบ. (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ได้มั๊ย ? บิดเบือน หลอกลวง ความบกพร่องในการอ้างเหตุผล technorati tags: logic

 • NO for this constitution – YES for this election

  ไม่ “เห็นชอบ” รัฐธรรมนูญใหม่ ให้เมืองไทยมี “การเลือกตั้ง” ได้ รัฐธรรมนูญ(ฉบับเผด็จการ) กับ การเลือกตั้ง ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของกันและกัน ไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็มีเลือกตั้งได้ อย่าจับการเลือกตั้งเป็นตัวประกัน บังคับให้เราต้องรับรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากประชาชน ไม่ร่วม ไม่ร่าง ไม่รับ — wevoteno.net ประชาไท: เครือข่าย 19 กันยาฯ จับผิดโฆษณา สสร. แหกตาประชาชน technorati tags: ads, constitution

 • Thai Constitution Day – 27 June

  อาทิตย์ที่ผ่านมา 24 มิ.ย. – วันชาติ วันนี้ 27 มิ.ย. – วันรัฐธรรมนูญ วันเก่า เก่า ประชาไท: โปรดฟังอีกครั้งในรอบ 75 ปี เมื่อ ‘ลูกพระยาพหลฯ’ อ่านประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 หลังก่อการจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเชิญรัชกาลที่ 7 กลับ พระองค์ทรงตกลงแล้วเสด็จกลับโดยทางรถไฟ เมื่อมาถึงทางคณะราษฎรก็เข้าไปในลักษณะเชิงขอขมาลาโทษ นายปรีดีเล่าให้ฟังว่า ตอนนั้นท่านรับสั่งกับพระยาศรีวิศาลวาจา ว่า “ฉันบอกแกแล้วใช่หรือไม่ ให้มีการปกครองแบบใหม่ขึ้น” ซึ่ง คณะราษฎรก็ไม่ทราบมาก่อนว่าจะทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญที่พระราชทานโดยพระเจ้าแผ่นดินหลายอย่างนั้นจะสงวนไว้สำหรับพระ มหากษัตริย์อยู่ดี ปัจจุบันจึงถูกพูดว่าเป็นคุณหลวงห่ามๆ รีบทำกันเพราะในหลวงท่านพร้อมพระราชทานอยู่แล้ว แล้วมีความยายามลบความทรงจำตรงนี้ออกไป จากการที่กำลังศึกษาเรื่องประวัติรัฐธรรมนูญพบว่า หลัง 24 มิ.ย. 2545 กลุ่มพลังเก่าพยายามลบล้าง ประวัติศาสตร์ 24 มิ.ย. 2475 ออกไป ที่ชัดเจนคือการยกเลิกการให้วันที่ 24 มิ.ย. ของทุกปีเป็นวันชาติ ใน…

 • seeing is believing

  ไสยศาสตร์ เจ๋งป่ะ ? 😛 จะเอา ‘นับถือผี’ เป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ, ประชาไท, 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 technorati tags: Thailand

 • ‘a group of people’

  สุดยอด!! (ห้าดาวใส่มงกุฏ ขีดเส้นใต้แดงสองขีด ป้ายไฮไลท์ด้วย) ประชาไท : “กมธ. เปิดช่อง ‘คณะบุคคล’ แก้ปัญหายามบ้านเมือง ‘วิกฤต’” (Prachatai : Constitution Drafting Committee open a way for ‘a group of people ’ to solve the country ‘crisis’) แบบนี้นี่มันโคตรวิกฤตเลยนะเนี่ย! 😀 อัพเดท: ประชาไท : ‘เดโช’ ค้าน ‘คณะยอดมนุษย์’ ในมาตรา 67 วรรค 2 เชื่อแก้ยึดอำนาจไม่ได้ technorati tags: Ultraman, funny, news

 • rules

  ถ้า – กฎเยอะซับซ้อน สะท้อน ความไร้ระเบียบ แล้ว – ศาสนาประจำชาติในกฎหมาย สะท้อน ความไร้ศาสนา ? ข้อเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องบางส่วน จาก ไทยพูด.คอม: หมวดที่ 3 ควรเปลี่ยนชื่อหมวด จาก ‘สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย’ เป็น ‘สิทธิและเสรีภาพของประชาชน’ มาตรา 28 วรรคแรกที่ว่า “บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและ เสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน” เสนอให้ตัดเรื่อง ‘ศีลธรรมอันดีงาม’ ออก และควรเพิ่มประโยค ให้เป็น “บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและ เสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดว่าอะไรคือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ไม่ว่าจะผ่านหน่วยงานของรัฐหรือกลไกอื่นๆ” มาตรา 38 วรรคหนึ่ง ที่ระบุว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกาย ของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการ ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความ สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” เสนอว่า ควรตัดประโยคเรื่องหน้าที่พลเมืองหรือความสงบเรียบร้อย/ศีลธรรมฯลฯ และเพิ่มความดังนี้ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา…

 • FACT: Civil Liberties in the Constitution

  กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (FACT) ได้เสนอให้บรรจุเสรีภาพของพลเมืองเข้าเป็นพื้นฐานของกฎหมายไทย ในข้อเสนออย่างเป็นทางการที่ยื่นต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ FACT เสนอ “เสรีภาพพลเมืองในรัฐธรรมนูญ” technorati tags: FACT, civil liberties, constitution