Tag: constitution

 • thaipood.com

  “ไทยพูด” เวทีประชาธิปไตยประชาชน “ปีนี้ต้องมีเลือกตั้ง” เวทีประชาธิปไตยประชาชนคืออะไร ? เวทีประชาธิปไตยประชาชน เป็นเวทีที่รวบรวมและเชื่อมโยงประเด็น การปฏิรูปสังคมและการเมืองจากเครือข่ายภาคประชาชนทุกส่วน รวมทั้งเป็นเวทีร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน เพื่อเสริมพลังในการขับเคลื่อนผลักดันประเด็นเหล่านี้สู่หลักการของ รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นโยบายและการปฏิบัติ ทั้งนี้โดยการสร้างกระแสทางสังคมผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ เวทีประชาธิปไตยประชาชน จะไม่เข้าไปก้าวก่ายกิจกรรมของเครือข่ายองค์กร ภาคประชาชนต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว แต่จะเป็นเวทีภาคประชาชนอีกเวทีหนึ่งที่พร้อมที่จะร่วมมือและประสานงานกับ เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนทุกส่วนอย่างเสมอภาค สัญลักษณ์ของ ไทยพูด เป็นรูปคน(ธรรมดา)กำลังหันหน้าคุยกัน www.thaipood.com technorati tags: thaipood, constitution, forum

 • Celebrating Constitution Day

  พรุ่งนี้ 10 ธันวาคม เป็น “วันรัฐธรรมนูญ” มะรืนนี้ 11 ธันวาคม เป็น “วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ” วันหยุดนั้นชดเชยได้ แล้วรัฐธรรมนูญที่ถูกคณะรัฐประหารฉีกทิ้งไป จะเอาอะไรมาชดเชยดี ? วันพรุ่งนี้ เราจะ “ฉลอง” อะไรกันเหรอ ? ผมยังงง ๆ พรุ่งนี้ผมแต่งดำครับ tags: Thailand, constitution, coup

 • Constitutionalism : Road Map to … "Citizenless State" ?

  Constitutionalism: Road Map to the (Plato) Republic — Somchai Preechasilpakul (Midnight University and Chiang Mai University) on Amorn Chantrasomboon’s Constitutionalism (an important framework for Thailand political reform in 1997) and thoughts for the next political reform. บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 893 (บทความเดียวกันนี้ ตีพิมพ์ในนิตยสาร “ฟ้าเดียวกัน” ฉบับมกราคม-มีนาคม 2549) บทวิพากษ์ “คอนสติติวชั่นแนลลิสม์” ของอมร จันทรสมบูรณ์ Constitutionalism: Road Map สู่อุตมรัฐที่ไร้ประชาชน?*,** โดย ผศ. สมชาย…

 • 777

  บางส่วนจากบทสัมภาษณ์ รศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ : นายกฯ พระราชทาน ไม่ใช่มาตรา 7 ไทยโพสต์ 12 มีนาคม 2549 “มันขัดกับรัฐธรรมนูญ ยกมาตรา 7 อยู่เหนือกว่าบทบัญญัติทุกมาตราในรัฐธรรมนูญ เป็นไปได้ยังไง… ถ้าจะอ้างก็ต้องอ้างอย่างเดียวว่าขอพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ในยามวิกฤติ” “ผมมองว่าเท่ากับยืมมือในหลวงปลดนายกฯ และที่สุดแล้วในแง่ของการเคลื่อนไหวมันจะได้เรียนรู้อะไรล่ะ ในแง่ของประชาธิปไตย ถามว่าที่สุดสังคมเราได้อะไร เราไม่ปฏิเสธว่าเรามีในหลวงซึ่งทรงมีพระอัจฉริยภาพ เรียกว่าในแผ่นดินนี้ไม่มีใครเทียบทาน หรือมีประสบการณ์ในทางการเมืองมากเท่ากับในหลวง แต่ว่าต้องระวัง เพราะตอนนี้ทุกคนก็เรียกร้องหมด กำนันผู้ใหญ่บ้านก็เรียกร้องให้เลือกตั้ง แล้วถามว่าจะให้พระองค์ท่านตัดสินเหรอ ให้ตัดสินก็เท่ากับให้พระองค์เลือกข้าง ไม่ควรเลย” ถามว่าถ้านายกรัฐมนตรีรักษาการลาออก ในทางรัฐธรรมนูญจะมีผลอย่างไร “ตัวนายกฯ รักษาการไม่อยู่ แต่ ครม.ยังมี มันจึงไม่มีพ้นจากการรักษาการได้อีก เมื่อนายกฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ พูดง่าย ๆ คือ ครม.ตายไปแล้ว ถ้าทักษิณลาออกจากรักษาการ โดยกลไกก็ต้องเอารองนายกฯ คนใดคนหนึ่งขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี” ถ้าเอาคนนอกมารักษาการได้ไหม “ไม่ได้ เพราะตัว ครม.เขายังอยู่นี่ครับ ถ้า ครม. 36…