Category: Informatics

 • Thai C# blog

  TiD – มีเทคนิค C# มากมาย ภาษาไทย ใครเขียน C# ก็ลอง ๆ แวะ ๆ ไปดูเรื่อย ๆ ละกัน เค้ามีเทคนิคต่าง ๆ มาเล่าให้ฟังเรื่อย ๆ

 • Community Informatics

  What is Community Informatics ? ชุมชนสารสนเทศศาสตร์ ? แปลไงดีเนี่ย -_-“ Community Informatics Research Network The Journal of Community Informatics The Community Informatics Research and Applications Unit (CIRA), University of Teesside เพิ่งได้หนังสือ Community Informatics มาเมื่ออาทิตย์ก่อน (มือสอง) อ่านจบไปแค่บทเดียว วันนี้ได้ The Future of Ideas [web] มาอีกเล่ม .. อ่านเล่มไหนก่อนดีเนี่ย -_-“

 • OpenID

  OpenID and FOAF. OpenID is NOT about physical identity, bare in mind. It’s all about an identity on the Internet. An OpenID identity is just a URL. You can have multiple URLs, yep, you can have multiple identities. All OpenID does is provide a way to prove that you own a URL (identity). The idea…

 • Informatics

  สำนักวิชา/คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร ที่ใช้คำว่า Informatics ในประเทศไทย (เท่าที่หาเจอตอนนี้) คณะสารสนเทศศาสตร์ (Faculty of Informatics) มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) สาขาวิชาการบริหารจัดการระบบ (System Administration) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและโมไบล์ (Network and Mobile Technology) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) คณะวิทยาการสารสนเทศ (Faculty of Informatics) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สาขาสารสนเทศศาสตร์ (Information Science) สาขาการสื่อสารมวลชน (Mass Communication) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) สาขาสื่อนฤมิต (New Media) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (School of Informatics)…

 • Data, Information, Knowledge, Understanding, and Wisdom

  ปรับปรุงและเพิ่มเติม จากความเห็นในหัวข้อ ทำไมต้อง KM , อะไรคือ data , information , and knowledge ที่ GotoKnow.org (ลิงก์เดิม) systems-thinking.org ให้ความหมายของ ข้อมูล, สารสนเทศ, ความรู้, ความเข้าใจ, และปัญญา ไว้ดังนี้ (ถอดความเป็นภาษาไทย): ข้อมูล: (data) ชุดสัญลักษณ์ สารสนเทศ: (information) ข้อมูลที่ถูกประมวลผลให้มีประโยชน์แล้ว; ตอบคำถาม “ใคร”, “อะไร”, “ที่ไหน”, “เมื่อใด” ความรู้: (knowledge) การประยุกต์ข้อมูลและสารสนเทศ; ตอบคำถาม “อย่างไร” ความเข้าใจ: (understanding) ความตระหนักว่า “ทำไม” ปัญญา: (wisdom) ความเข้าใจที่ถูกประเมินแล้ว กรณีตัวอย่าง สูตรลับก๋วยเตี๋ยว: ถ้ายึดตามเกณฑ์ข้างบนนั้น จากตัวอย่างสูตรลับก๋วยเตี๋ยวที่ว่ามา “ สมมติธุรกิจดั้งเดิมของที่บ้านขายก๋วยเตี๋ยว มีสูตรลับเฉพาะในการทำเส้นที่มีมาตั้งแต่รุ่นปู่ทำมาอย่างไร ก็มีเอกลักษณ์ของการทำเส้นร้านนั้นถ่ายทอดถึงรุ่นลูก…

 • Charset Detectors

  นาน ๆ จะโพสต์อะไรที่มีสาระที ต้องเก็บไว้หน่อย 😛 Mozilla Charset Detectors code: Mozilla, Java document: A composite approach to language/encoding detection Characters and encodings เบื่อเป็นหวัด

 • Emdros – a database engine for annotated text

  เมื่อคืนวีร์พูดถึง Emdros ว่าน่าสนใจ สำหรับงานฐานข้อมูลทางภาษาศาสตร์ ก็เลยเข้าไปดูเว็บซะหน่อย Emdros is: an opensource text database engine for storage and retrieval of analyzed or annotated text. applicable especially in corpus linguistics and computational linguistics. equiped with a powerful query-language MQL, based on the Extended MdF mathematical model of text. A short paper explaninig Emdros. ข้างบนจะเห็นคำว่า Extended MdF หรือที่ในเว็บ Emdros จะใช้คำว่า…

 • Grub : A Distributed Web Crawling Project

  Download Grub’s screensaver to “donate your computer’s unused bandwidth to probing the hidden depths of the Web”. Kind of SETI@Home. It comes with XML interface as well, so you can use Grub’s results for your own purpose.

 • Hydroinformatics

  Hydro แปลว่า น้ำ Informatics น่าจะแปลว่า วิทยาการสารสนเทศ Hydroinformatics น่าจะแปลว่า วิทยาการสารสนเทศทางน้ำ หรือประมาณว่า วารีสารสนเทศ หรือ อุทกสารสนเทศ ได้มั๊ย? จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ที่เพิ่งผ่านไป + อุทกภัยที่บ้านเราเจออยู่เรื่อยๆ + การที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรม ต้องพึ่งพาน้ำ โดยเฉพาะน้ำจากแหล่งธรรมชาติ เป็นอย่างมาก สาขานี้ ก็ดูจะน่าศึกษานะ คิดว่าก็คงไปทาง data mining / knowledge discovery นี่แหละมั้ง โดยข้อมูลก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ สำหรับเมืองไทย หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ แต่เรามีหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้อยู่ด้วย คือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (Hydro and Agro Informatics Institute) ไม่แน่ใจว่าสังกัดกระทรวงไหน กระทรวงวิทย์ฯ หรือกระทรวงทรัพยากรฯ สำหรับคนที่ศึกษามาทาง วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ อะไรพวกนี้ ลองหันมาทำเรื่องนี้ดูก็ได้ น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศได้เยอะ คิดว่าตามภาควิชาอย่าง วิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม…

 • Computation is existence.

  จักรวาล คือ คอมพิวเตอร์ Scientific American เล่มเดือนนี้ (Nov 2004) เรื่องเด่นขึ้นปกคือ Black Hole Computers คนเขียนใช้ควอนตัมฟิสิกส์อธิบายว่า หลุมดำ และทุกสิ่งในจักรวาล รวมทั้งตัวจักรวาลเอง ก็คือตัวประมวลผลข้อมูล หรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ในบทความอธิบายถึงขีดจำกัดทางฟิสิกส์ด้วย ว่าวัตถุมวลเท่านี้ จะประมวลผลข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ หรือว่าเก็บข้อมูลได้เยอะเท่าไหร่ ถ้าหาอ่านในนิตยสารไม่ได้ (อ่านออนไลน์ต้องจ่ายตังค์), ลองอ่านอันนี้แทนก็ได้ The Ultimate Laptop : A Black Hole หรือ ค้นกูเกิ้ลด้วย “black hole computers” มีบทความเรื่องนี้เยอะมาก (ชื่อสาขามันประมาณ the physics of information processing กะ quantum information processing ลองค้นด้วยคำพวกนี้ก็ได้) ชอบที่คนเขียนบทความใน Scientific American สรุปตอนท้ายๆ ว่า “Computation…