รวมบทความภาษาไทยเรื่องความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการถูกลืม


รวมลิงก์บทความเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

ใครสนใจประเด็นเหล่านี้ ขอเชิญร่วมงานประชุมวันที่ 25 กันยานี้ด้วยครับ

การประชุมว่าด้วยเทคโนโลยีและสิทธิพลเมืองครั้งที่ 2
2nd Technology and Civil Rights Conference

พุธ 25 ก.ย. 2556 08:30-16:30
ห้อง 5303 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดี-รังสิต [แผนที่] [Facebook]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเครือข่ายพลเมืองเน็ต โดยการสนับสนุนของมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ สำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไพรเวซีอินเทอร์เนชันแนล และอินเทอร์นิวส์ ขอเชิญพลเมืองเน็ต นักวิชาการ ผู้ประกอบการ องค์กรประชาสังคม องค์กรกำกับดูแล และสื่อมวลชน ร่วมการประชุมว่าด้วยเทคโนโลยีและสิทธิพลเมืองประจำปี 2556 ในหัวข้อ “หน้าต่างมีหูประตูมีช่อง: ความเป็นส่วนตัวออนไลน์และการสอดส่องการสื่อสาร (Online Privacy and Communications Surviellance)”

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://thainetizen.org/2013/09/tech-civil-rights-conf-2013-online-privacy-communications-surveillance/


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.