[6-9 พ.ย.] ถ่ายทอดสด+เสวนา เวทีอินเทอร์เน็ตภิบาลโลก #IGF12 @ ดิจิทัลเกตเวย์


Internet Governance Forum 2012Bangkok Remote Hub

ถ่ายทอดสด+เสวนา เวทีอินเทอร์เน็ตภิบาลโลก #IGF12
@ ทรูดิจิทัลพาร์ค ชั้น 4 ดิจิทัลเกตเวย์ สยามสแควร์

6 พ.ย. 17:30-20:00 — การศึกษาและการพัฒนา
7 พ.ย. 17:30-20:00 — สิทธิมนุษยชนออนไลน์
8 พ.ย. 12:00-15:30 — เสรีภาพและความเกลียดชัง
9 พ.ย. 12:00-15:00 — ทบทวนทิศทางการกำกับดูแลเน็ต

พูดคุยและร่วมเวทีนโยบายอินเทอร์เน็ตของโดยสหประชาชาติ ที่อาเซอร์ไบจาน จากกรุงเทพ

จัดโดย ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เครือข่ายพลเมืองเน็ต, และฟรีดอมเฮาส์
สนับสนุนโดย ทรู ดิจิทัลพาร์ค และมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วสุมล wasumol@thainetizen.org
พวงชมพู chomphu@thainetizen.org
https://www.facebook.com/groups/thainetizen

====

**แถม**: ในสัปดาห์เดียวกัน มีงานอื่นที่น่าสนใจดังนี้

7 พ.ย. 13:00-16:00 — เสวนาเผยแพร่ผลวิจัย “ผลกระทบจากพ.ร.บ.คอมฯและนโยบายของรัฐ กับเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น”
@ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

9 พ.ย. 19:30-… — ฉายหนัง How to Start a Revolution
@ The Reading Room ชั้น 4 เลขที่ 2 ซอยสีลม 19


One response to “[6-9 พ.ย.] ถ่ายทอดสด+เสวนา เวทีอินเทอร์เน็ตภิบาลโลก #IGF12 @ ดิจิทัลเกตเวย์”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.