เขตป-อดบุหรี่

smoke free zone → smoke lung zone

เขตป-อดบุหรี่

ข้างตึกรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หน้าร้านถ่ายเอกสาร ถ่ายด้วย jibjib + Twitter + Twitpic

technorati tags: , ,

Published by

bact

bact' is a name

One thought on “เขตป-อดบุหรี่”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: