เขตป-อดบุหรี่


smoke free zone → smoke lung zone

เขตป-อดบุหรี่

ข้างตึกรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หน้าร้านถ่ายเอกสาร ถ่ายด้วย jibjib + Twitter + Twitpic

technorati tags: , ,


One response to “เขตป-อดบุหรี่”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.