Read Windows Help on Ubuntu/Linux


ใช้ลีนุกซ์ เกิดจำเป็นต้องอ่านเอกสารในรูปแบบ CHM (Microsoft Compiled HTML Help) ขึ้นมาจะทำไง ?

สำหรับคนใช้ GNOME เรามี GnoCHM ครับ
(ส่วนพลพรรค KDE ลอง KchmViewer ดู – เหมือนอินเทอร์เฟซในการค้นหาจะสะดวกกว่าแฮะ)

บน Ubuntu ติดตั้ง GnoCHM ง่าย ๆ :

sudo apt-get install gnochm

หน้าตาเป็นงี้ (เปิดดู Rails CHM Documentation)

CHM viewer on GNOME

หรือใครสะดวกเป็น PDF กว่า เช่นจะเอาไปพิมพ์ลงกระดาษ ลอง chm2pdf ลงง่าย ๆ เช่นกัน :

sudo apt-get install chm2pdf

ทุกอย่างทำได้ (บางทีก็เหนื่อยหน่อย) ด้วยซอฟต์แวร์เสรี

technorati tags:
,
,


4 responses to “Read Windows Help on Ubuntu/Linux”

  1. > ทุกอย่างทำได้ (บางทีก็เหนื่อยหน่อย) ด้วยซอฟต์แวร์เสรีเมื่อ 5-6 ปีก่อน ไม่มี foss ที่ใช้อ่าน chm เลย.ลำบากมาก.

  2. chm2pdf ปีที่แล้ว อยู่ใน project google code อยู่เลย เหนื่อยซะนานกว่าจะได้ปีนี้ง่ายจริง ๆ

  3. ผมว่าบน gnome ใช้ xchm ดีกว่าครับ เร็วกว่าแล้วก็แสดงผลถูกต้องมากกว่า(แต่ก็ยังมีที่เพี้ยนอยู่)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.