Higher Education and Expectations — Doesn’t it too much ?


พี่มหาถามโดนใจอีกแล้ว:
ความคาดหวังจากภาคธุรกิจต่อมหาวิทยาลัย — มากไปไหม?

ที่ว่าผิดคือผมคิดว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้มีหน้าที่ รับใช้ ภาคธุรกิจ พอโรงงานของท่านใช้โปรแกรม ก. ไก่ นักศึกษาของเราก็ต้องใช้โปรแกรม ก. ไก่ เป็น พอโรงงานของท่านใช้โปรแกรม ข. ไข่ นักศึกษาของเราก็ต้องใช้โปรแกรม ข. ไข่ เป็น ไม่ต้องพูดถึงว่าภาคธุรกิจของท่านเคยตอบแทนอะไรให้สังคม หรือแม้แต่แบ่งปันอะไรให้มหาวิทยาลัยบ้าง

ไม่เกี่ยวกันนัก …

… จบจากมหาวิทยาลัยผลิตช่างเทคนิค เข้าทำงานในโรงงานผลิตสินค้าและบริการ ผ่านไปสามปี เข้าเรียนโรงเรียนผลิตผู้บริหาร อีกสองปีเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการ บลา บลา บลา…

ในขณะที่ภาคธุรกิจต้องการเด็กจบใหม่ที่ทำงานเทคนิคได้ทันที โครงสร้างองค์กรกลับไม่สนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายงานเทคนิคได้นัก เราได้นักบริหารห่วย ๆ และสูญเสียช่างเทคนิคดี ๆ กันทุกวัน

เราเป็นต้นไม้ที่โตตาม ไม้ค้ำ กรอบ ฯลฯ และนับวันกรอบเหล่านั้นดูเหมือนจะมากขึ้นและซับซ้อนขึ้น

และถึงวันหนึ่ง เราก็พบว่า — เราสูญเสีย ความหลากหลาย ไปตั้งแต่ตอนไหนกัน

technorati tags:


2 responses to “Higher Education and Expectations — Doesn’t it too much ?”

  1. กลุ่มโรงงาน น่าจะเปิด โปลีเทคนิค ของตัวเอง

  2. กลุ่มธุรกิจทำแล้วครับ อย่างน้อยก็โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ของกลุ่มซีพี สร้างคนเพื่อรองรับธุรกิจ 7-11 โดยตรงเลย ซึ่งผมเห็นด้วย ส่วนกลุ่มโรงงาน หลายโรงงานใช้สิทธิ BOI ไม่ต้องเสียภาษี เรียกร้องให้รัฐลงทุนกับมหาวิทยาลัย แล้วก็มาเอาเด็กเก่ง ๆ ไปทำงานสร้างกำไรให้เขา เงินแทบไม่ต้องออกสักบาทผมไม่ได้รังเกียจโรงงานหรอกนะ แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจว่าเราไม่ได้สอนฟันเฟือง เราสอนคนให้เป็นคน สอนคนให้มีหัวใจเป็นวิศวกร ซึ่งมีความสามารถจะเรียนรู้อะไรก็ได้ โดยการสอนพื้นฐานทางวิศวกรของเขาให้แข็งแกร่ง ไม่ใช่สอนให้ใช้เครื่องมืออย่างนั้นอย่างนี้ พอเครื่องมือตกยุค ไอ้เด็กพวกนี้ก็หมดประโยชน์อย่างนั้นหรือ?ไม่ได้เจอกันนานนะครับ พี่ ๆ น้อง ๆ ปีที่แล้วเป็นปีมหาโหดของผมเลย งานยุ่งมาก กลับไปค้นดูเขียน Blog ไว้แค่สองตอนเอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.