75 Years Later


(นี่ไม่ใช่จตุคาม)

“…ณ ที่นี้ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎร ได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ เพื่อความเจริญของชาติ”

วิกิพีเดีย: การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475

มีบางคนถาม เราควรจะใช้คำว่า “ปฏิวัติ” (revolution) ดีไหม ? หรือจะเพียง “รัฐประหาร” (coup d’état) ?
ก็อาจจะต้องดูว่า (ในตอนนั้น) เราเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (absolute monarchy) มาเป็นอะไร ?

มาเป็น ประชาธิปไตย (democracy) ?
หรือมาเป็น ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy) ?

(ที่สุดท้าย ไม่ว่าจะยังไง ทุกวันนี้มันก็กลายไปเป็นอะไรที่เข้าทำนอง “ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญผสมเผด็จการทหาร” อยู่ดี :P)


อ่านเรื่องเกี่ยวข้อง:

ประชาไท: ‘หมุดประชาธิปไตย’ มีกูไว้ (ในใจ) ไม่ไร้เสรีภาพ

ประชาไท: “75 ปีได้แค่นี้ เมืองไทยประสบความล้มเหลวอย่างยิ่ง”, บทสัมภาษณ์ ‘สมบูรณ์ ศิริประชัย’ :

“ ศัพท์ที่ผมมักจะใช้ก็คือ ‘Path-dependency’ ซึ่ง สำคัญมาก ระบบศักดินา ระบบเจ้าขุนมูลนาย ระบบเอื้ออาทร มันเป็นระบบที่ขัดขวางประชาธิปไตยทั้งนั้น สังคมนี้มันจะมีประชาธิปไตยต้องให้เกียรติคนอื่น ให้เกียรติคนที่ด้อยกว่า ให้เกียรติคนที่เสียเปรียบ แต่สังคมไทยเป็นสังคมที่เน้นความเป็นอภิสิทธิ์ชน เน้นอำนาจนิยม คุณจะเห็นว่าเกือบทุกสังคมจะมีเด็กเส้น เด็กฝาก ไม่ใช้ระบบการแข่งขัน ระบบนี้มันเต็มไปหมดในสังคมไทย ซึ่งสะท้อนว่าเป็นระบบที่ไม่มีความเสมอภาคทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพและโอกาส อย่างคนที่เรียนในมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดเป็นคนที่มีฐานะดี คนยากจนถูกไล่ออกไปจากระบบหมดแล้ว เพราะโอกาสไม่มี ต้องสร้างระบบที่ดีกว่านี้ ต้องมีระบบที่รองรับคนได้ ”

“ มันฝังผ่านระบบศักดินา…ที่เราต้องหมอบกราบ ”

ประชาไท: เรากำลังเดินกลับไปนับหนึ่งใหม่กับระบอบประชาธิปไตย…และอาจเดินทางกลับไปก่อนหน้า 2475!!, สุชาติ สวัสดิ์ศรี (สิงห์สนามหลวง) ร่วมเสวนาในหัวข้อ ‘การอภิวัฒน์ไทย 24 มิถุนายน 2475 กับบริบทสังคมในรอบ 75 ปี’ :

สุชาติ ช่วยทวนความจำถึงเหตุการณ์ทางการเมือง ตลอด 75 ปีที่ผ่านมา โดยแบ่งออกเป็น 7 ยุค พร้อมบทกวี 3 บรรทัด ซึ่งสรุปให้เห็นภาพเหตุการณ์แต่ละยุคได้แจ่มชัดขึ้น รวมถึงตั้งข้อสังเกต เราเดินทางกลับไปนับหนึ่งใหม่กับระบอบประชาธิปไตย และอาจเดินทางกลับไปก่อนหน้า 2475!!

“ ไม่มีอะไรให้ดู
นอกจากมีรู
กับความเปลี่ยนแปลง ”

ประชาไท: บรรยากาศงานรำลึกวันชาติ 24 มิ.ย. ลานปักหมุดประชาธิปไตยเหงา

(เราเคยมีวันชาติ ที่ไม่ใช่วันเฉลิมฯ)

ประชาไท: โปรดฟังอีกครั้งในรอบ 75 ปี เมื่อ ‘ลูกพระยาพหลฯ’ อ่านประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1

“ จากการที่กำลังศึกษาเรื่องประวัติรัฐธรรมนูญพบว่า หลัง 24 มิ.ย. 2545 กลุ่มพลังเก่าพยายามลบล้าง ประวัติศาสตร์ 24 มิ.ย. 2475 ออกไป ที่ชัดเจนคือการยกเลิกการให้วันที่ 24 มิ.ย. ของทุกปีเป็นวันชาติ ใน พ.ศ. 2503 ไทยจึงกลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่มีวันชาติ และผู้พยายามยกเลิกก็คือ ตระกูล ‘ชุณหะวัณ’ หลังการทำรัฐประหาร พ.ศ. 2490 ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญหลังจากนั้นมา ก็พยายามยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ 27 มิ.ย. 2475 ทั้งที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือว่าเป็นการทำสัญญาประชาคม หลังการยื่นคำขาดต่อในหลวง ”


ประกาศคณะราษฏร ฉบับที่ 1

technorati tags:
,
,


2 responses to “75 Years Later”

  1. น่าจะนำมา ทำแล้วห้อยคอเนอะๆๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.