design @ KMUTT, BKK, WEB

REDEK – Research and Design Service Center KMUTT คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

designXTENSION – หลักสูตรพิเศษด้านการออกแบบ เลือกเรียนได้ตามอัธยาศัย มีทั้งหลักสูตร 1 ปี 2 ปี หรือเลือกเรียนเฉพาะวิชาได้ เรียนที่อาคาร Bangkok CODE ถนนสาทรใต้ — ที่น่าสนใจเช่นโมดูล human centered design และวิชา interface design (ดูรายชื่อวิชาที่เว็บ Bangkok CODE จะอัพเดทกว่า) read more

Study in Europe information

ข้อมูลเรียนต่อในยุโรป หาให้น้อง เอามาแปะนี่ด้วย เว็บพวกนี้เป็นเว็บของหน่วยงานรัฐที่ส่งเสริมดูแลเรื่องการศึกษา (ของนักเรียนต่างชาติ) ของแต่ละประเทศ

ใครเจอของประเทศอื่นก็บอกด้วยนะครับ thx 🙂 read more

Innovative Communication @ ITU Copenhagen

ITU Copenhagen เค้าเปิดรับสมัครปริญญาเอกอยู่นะครับ มีทุน ใครสนใจก็ไปดูรายละเอียด

ผมเห็นหัวข้อของกลุ่ม Innovative Communication แล้ว โอว น่าเรียนจริง (โดยเฉพาะ 5. “Uses of online media genres in political communication” กับ 7. “User generated content (identity/interpersonal relations/fiction/storytelling)”) read more

2008 New postgrad programs at SIIT

ปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ที่สถาบันเปิดหลักสูตรปริญญาโทใหม่ 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เน้นทางวิชาชีพ/อุตสาหกรรมมากขึ้น คือด้าน เทคโนโลยีวิศวกรรม, วิศวกรรมลอจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปาทาน, ไอซีทีสำหรับระบบฝังตัว read more

Curriki – curriculum wiki

จากอีเมลกลุ่ม Sun Alumni:

Take a look at www.curriki.org <http://www.curriki.org/> , addressing Scott’s interest in supporting education for every child. BTW, is a combination of curriculum and wiki.

Curriki เป็นวิกิสำหรับแบ่งปันหลักสูตรการเรียนการสอน –
โดยเป็นผลลัพธ์จากโครงการ Global Education and Learning Community ที่ริเริ่มโดย Scott McNealy แห่ง Sun Microsystems read more

Information and Services Design, UC Berkeley

ออกแบบสารสนเทศและบริการ

Information and Services Design
School of Information
University of California, Berkeley

The Information and Services Design program was established at the UC Berkeley School of Information in 2007 to provide a focus for teaching and research on the skills and concepts required by a services-led and information-powered economy.

ปีการศึกษาหน้า หลาย ๆ มหาวิทยาลัยในเมืองไทย (เช่น รังสิต, SIIT, ศิลปากร, AIT) น่าจะเริ่มเปิด service sciences กันแล้ว read more

Arsom Silp Institute of the Arts and Development

มีเพื่อนจะไปเรียน วันนี้เพิ่งถามรายละเอียดมา

สถาบันอาศรมศิลป์

หลักสูตรที่เพื่อนจะไปเรียนคือ
สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม)
Master of Architecture (Community and Environmental Architecture) read more

Introduction to Computers (and things related to)

อ.เดฟ เขียนถึงวิชา Introduction to Computers ที่ Berkeley ดูรายชื่อหัวข้อในนั้นแล้ว (บางส่วน) น่าสนใจมาก

 • We are the media; They are the media – พวกเราคือสื่อ; พวกเขาคือสื่อ
 • Pervasive media and postmodern world – สื่อที่แพร่หลายและโลกหลังสมัยใหม่
 • Computer and culture – คอมพิวเตอร์และวัฒนธรรม
 • Living the online life – ใช้ชีวิตออนไลน์
 • Holding on to reality – จับความเป็นจริงเอาไว้ (มีหนังสือชื่อเดียวกันนี้ โดย Albert Borgmann)
 • Phenomenology and virtual reality – ปรากฏการณ์วิทยาและความจริงเสมือน
 • Time, money, and love in the age of technology and internet – เวลา เงิน และความรัก ในยุคสมัยของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต
 • Existential crisis of the Internet; Dangers and opportunity – วิกฤตกาลที่มีอยู่จริงของอินเทอร์เน็ต; อันตราย และ โอกาส
 • Principles of usability – หลักการของการใช้งาน
 • Computers and the meaning of life – คอมพิวเตอร์และความหมายแห่งชีวิต
 • Re-engineering education via Socratic cultureware – การปรับโครงสร้างการศึกษาใหม่ ผ่านวัฒนธรรมภัณฑ์แบบโซคราติส
 • Time, technology, and disappearing students – เวลา เทคโนโลยี และนักเรียนที่หายไป
 • Social construction of knowledge – การก่อสร้างเชิงสังคมของความรู้
 • Plato’s cave & Nature of data, information, knowledge and wisdom – ถ้ำของพลาโต และ ธรรมชาติของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และ สติปัญญา
 • Collaborative intelligence – ความฉลาดแบบร่วมมือ
 • Open source production in non-software environment – การผลิตแบบโอเพนซอร์สในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์
 • Disruptive technologies and open source development – เทคโนโลยีที่กระจัดกระจายและการพัฒนาแบบโอเพนซอร์ส

อีกวิชาที่ผมอยากเห็นก็คือ วิชาที่เปิดโล่ง ไม่ได้กำหนดเนื้อหาอะไรไว้ล่วงหน้าเลย
แต่จะเป็นลักษณะ เอาข่าวในรอบสัปดาห์นั้น มาคุยกัน แล้วก็มองว่า มันมีแง่มุมไหนเกี่ยวกับไอทีบ้าง หรือไอทีจะเข้าไปช่วยอะไรได้บ้าง read more

Music Technology Group, Pompeu Fabra University

MTG กลุ่มเทคโนโลยีดนตรี มหาวิทยาลัย Pompeu Fabra บาร์เซโลนา สเปน

The Music Technology Group (MTG), with around 50 researchers and led
by Xavier Serra, is one of the world’s largest and most dynamic academic
research centers for music technology. Among other fields, the group has
gained reputation for Sound Synthesis, Music Information Retrieval, and
Interactive Music. The lab is located in a historic building right in
between the old town of Barcelona and the sea. read more

social-, political-, cultural informatics

เทคโนโลยี(สารสนเทศ) และสังคม

technorati tags:
,
,