Tag: courses

 • Master in Interface Culture

  หลักสูตรน่าสนใจมั๊ย? ปริญญาโท ที่ออสเตรีย 🙂 Master in Interface Culture Institute of Media Design, Kunstuniversität Linz, Austria programme structure The two-year graduate programme Interface Cultures provides insight into the artistic/scientific treatment and development of interactive media. In particular, the programme focuses on the development of human-machine, human-human and machine-machine interaction and their application in art, research, design,…

 • Services Science

  DuoCore ตอน 9 ช่วงสุดท้าย มีคุยถึง “วิทยาการบริการ” (services science) สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริการ สอนหนังสือ ร้านอาหาร รักษาพยาบาล ทำศพ จัดดอกไม้ ถ่ายรูปแต่งงาน ซ่อมคอม เขียนโปรแกรม ดูดส้วม ทำบัญชี นำเที่ยว ทำผม ขับรถ เก็บขยะ ฯลฯ พวกนี้คืองานบริการทั้งสิ้น รอบตัวเรา จะทำยังไงให้ดีมีคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นที่พอใจของผู้รับบริการ และให้มีผลกำไรด้วย ? นิตยสารบิสซิเนสวีค พูดถึงวิทยาการบริการ: The New Discipline of Services Science “It’s a melding of technology with an understanding of business processes and organization — and it’s…

 • New Media Curriculum

  นั่งเก็บลิงก์ เผื่อจะได้เรียนกะเค้ามั่ง เนอะ 😛 new media, digital media, journalism in digital age from MIT OpenCourseWare Introduction to Media Studies, Fall 2003 Introduction to Media Studies, Fall 2005 Technologies of Humanism, Spring 2003 Writing and Experience: Culture Shock! Writing, Editing, and Publishing in Cyberspace, Fall 2005 Intro to Tech Communication, Fall 2002 Becoming Digital: Writing About…

 • College of Arts, Media and Technology

  เชียงใหม่อีกแล้วจ้า~ ต่อเนื่องจาก Let’s Go North เมื่อไม่นานมานี้ คราวนี้ เชียงใหม่เอาอีกแล้ว CAMT College of Arts, Media and Technology Chiang Mai University วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัย ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี เป็นองค์กรการศึกษาภายใต้กำกับ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีฐานะเทียบเท่ากับคณะ (เหมือนส.สิรินธรในธรรมศาสตร์น่ะ ประมาณว่า นอกระบบ ที่อยู่ในระบบ ค่อย ๆ ออก) มีหลักสูตร: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเว็บเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า ระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) นี่ เป็นวุฒิด้านอุตสาหกรรม สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงานแล้ว ส่วนงานวิจัยก็จะเป็นงานวิจัยเพื่อรองรับอุตสาหกรรม โดยรวมก็คือ เพื่อป้อนตลาดแรงงานโดยเฉพาะ…

 • ACM-AIS-IEEE Computing Curricula 2005

  รายงานหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, และ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Computing Curricula 2005 The Overview Report covering undergraduate degree programs in: Computer Engineering, Computer Science, Information Systems, Information Technology, Software Engineering by The Association for Computing Machinery (ACM), The Association for Information Systems (AIS), The Computer Society (IEEE-CS)

 • UNESCO Computer Training Courses

  Training of Computer Specialists, Trainers and Users, implemented by Vietnam Institute of Information Technology เวียดนาม.. เวียดนาม…

 • Master of Fine Arts in Software

  Master of Fine Arts in Software, a proposal by Richard P. Gabriel On June 11, 2005, at the Palace Hotel in San Francisco, California, he read the following statement on being award the Allen Newell Award. To be alive at the start of a new field—what a treasure. Some say scientific progress looks like a…

 • New Media course in Thailand

  Chiang Mai University‘s Academy of Media Arts and Design .. going to be “MIT Media Lab of Thailand” ? ศิลปะ การออกแบบ สารสนเทศ และสื่อนฤมิต New Media course at Mahasarakham University

 • Courses in Combinatory Categorial Grammar

  Recent Advances in Combinatory Categorial Grammar, Geert-Jan M. Kruijff, DFKI KIT/Graduate School in Language Technology, Helsinki, Finland. April 4-8, 2005 An introduction to mildly context sensitive grammar formalisms, Gerhard Jäger and Jens Michaelis, Uni Potsdam 16th European Summer School in Logic, Language and Information. Nancy, France. August 9-20, 2004

 • Informatics

  สำนักวิชา/คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร ที่ใช้คำว่า Informatics ในประเทศไทย (เท่าที่หาเจอตอนนี้) คณะสารสนเทศศาสตร์ (Faculty of Informatics) มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) สาขาวิชาการบริหารจัดการระบบ (System Administration) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและโมไบล์ (Network and Mobile Technology) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) คณะวิทยาการสารสนเทศ (Faculty of Informatics) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สาขาสารสนเทศศาสตร์ (Information Science) สาขาการสื่อสารมวลชน (Mass Communication) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) สาขาสื่อนฤมิต (New Media) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (School of Informatics)…