“ชิงสุกก่อนห่าม” กับธงชัย ณ @thaireform


วันนี้ [7 พ.ค. 2554] ไปฟัง “ชุมนุมปาฐกถา 70 ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ” ที่หอประชุมศรีบูรพา ท่าพระจันทร์

มีนักวิชาการที่ข้องเกี่ยวกับชาญวิทย์ในช่วงชีวิตต่าง ๆ มาพูด 5 คน รายละเอียดไปติดตามเอาได้ตามเว็บข่าวต่าง ๆ (เห็นนักข่าวคับคั่ง) และทวีตจาก @iPattt @phichai @siu_thailand @iLawClub @thaireform และ @bact (ผมเอง – เกือบทั้งหมดติดแฮชแท็ก #ck70)

ฮ่ะ ฮ่ะ ประเด็นไฮไลต์ของวันนี้ (สำหรับผม) ไม่ได้อยู่บนเวทีปาฐกถา แต่อยู่ในทวิตเตอร์ :p

ประมาณเกือบ ๆ ห้าโมงเย็น ระหว่างที่องค์ปาฐกคนสุดท้าย คือ ธงชัย วินิจจะกูล กำลังพูด @thaireform (เป็นบัญชีทวิตเตอร์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย โดยสำนักข่าวสถาบันอิศรา) ก็ทวีตว่า

จบปาฐกถา อ.ธงชัย วินิจจะกูล “มรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปัจจุบัน”

ในขณะนั้น ธงชัยยังพูดอยู่ ในเรื่อง “ทางออกที่สถาวรในระยะยาว” สำหรับสถาบันกษัตริย์ เป็นช่วงสุดท้ายของการปาฐกถา ธงชัยพูดต่ออีกประมาณ 7-8 นาที ก่อนจะจบที่เวลา 17:05 น.

ในช่วงเวลาระหว่างที่ @thairefom ทวีตว่าธงชัยพูดจบแล้ว จนถึงเวลาที่ธงชัยพูดจบจริง ๆ มีประเด็นใหญ่ ๆ ที่ผมทวีตทันสองอัน คือ

  • ชนชั้นนำ ต้องเลิกพยายามสืบทอดความคิดสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ฯลฯ (ที่เอาพระปิยมหาราชเป็นตัวแบบ) เพื่ออนุญาตให้พระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะทรงพระปรีชามากน้อยเพียงใด ก็ยังคงสถานะเป็นที่เคารพรักของประชาชนได้ [link]
  • ต้องเปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้มีการประนีประนอม เช่น ด้วยการยกเลิกหยุดใช้มาตรา 112 (กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ – lese majeste) และปล่อยตัว สมยศ พฤกษาเกษมสุข ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล คนที่ถูกคุมขังด้วยข้อหาดังกล่าว [link] [link]

ผม กะ @iLawClub ก็เลยงง ๆ ว่า @thaireform จะรีบไปไหน

คือเป็นไปได้ว่ามีธุระต้องรีบไปทำที่อื่น ไม่สามารถรายงานตอนสุดท้ายของการปาฐกถาได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ แต่ถ้าเป็นแบบนั้น ก็น่าจะบอกว่า จบการทวีตนะ แต่ปาฐกถายังไม่จบ อะไรก็ว่าไป

มันดูแปลก ๆ น่ะครับ ก็เป็นข้อสังเกตเท่านี้ละกัน สิ่งที่ละไว้

สไลด์นึง อันท้าย ๆ ของธงชัย จั่วหัวไว้ว่า “ชิงสุกก่อนห่าม vs น้อยเกินไปสายเกินการณ์ (too little too late)”
ของ @thaireform นี่ก็คงเป็นแบบ “เร็วเกินการณ์ (too much too fast)” ละมัง 🙂

—-

หัวข้อและวิทยากรงาน
“ชุมนุมปาฐกถา 70 ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ”
วันเสารที่ 7 พฤษภาคม 2554
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  • 10:00-11:00 — ผาสุก พงษ์ไพจิตร“เศรษฐศาสตร์ (ของ) การเมืองไทย”รายงาน 1 | รายงาน 2
  • 11:00-12:00 — เกษียร เตชะพีระ“ธรรมรัฐ/ธรรมาภิบาล: จากไอเอ็มเอฟสู่ใต้ร่มธรรมราชา”รายงาน
  • 13:00-14:00 — อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์“สิทธิเสรีภาพ ‘หลังทักษิณ’”รายงาน
  • 14:00-15:00 — ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์“ยุคเปลี่ยนผ่านวรรณกรรมไทย วรรณกรรมไทยยุคเปลี่ยนผ่าน”รายงาน
  • 15:00-16:00 — ธงชัย วินิจจะกูล“มรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปัจจุบัน”รายงาน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.