“ไม่มีใครสามารถทำให้เราเงียบเสียง”


“You will not destroy us. You will not destroy our democracy nor our quest for a better world. … No one will bomb us to silence, no one will shoot us to silence, no one will ever scare us from being Norway. … Tonight we will take care of each other, comfort each other, talk together, and stand together. Tomorrow, we will show the world that the Norwegian democracy is stronger when it counts. … We must never infer from standing up for our values. We must show that our open society stands this test. That the answer to violence is even more democracy, even more humanity, but never naïveté.”
— Jens Stoltenberg, Prime Minister of Norway speech after Norway attacks on July 22, 2011

“คุณไม่สามารถทำลายพวกเรา คุณไม่สามารถทำลายประชาธิปไตยของเราหรือความพยายามของเราเพื่อโลกที่กว่าเดิม … ไม่มีใครสามารถระเบิดพวกเราให้เงียบเสียง ไม่มีใครสามารถยิงเราให้เงียบเสียง ไม่มีใครเลยที่จะสามารถทำให้พวกเรากลัวที่จะเป็นนอร์เวย์ … ในคืนนี้ พวกเราจะดูแลกันและกัน พูดคุยกัน และยืนหยัดด้วยกัน พรุ่งนี้ พวกเราจะแสดงให้โลกได้เห็นว่าประชาธิปไตยของนอร์เวย์จะยิ่งเข้มแข็งขึ้น ในยามที่มันถูกท้าทาย … เราต้องไม่ลดละจากการลุกขึ้นยืนเพื่อคุณค่าที่เราเชื่อ เราต้องแสดงให้เห็นว่าสังคมเปิดของเราจะผ่านพ้นการทดสอบนี้ไปได้ ว่าคำตอบต่อความรุนแรงคือประชาธิปไตยที่มากยิ่งขึ้น ความเป็นมนุษย์ที่มากยิ่งขึ้น หากแต่ต้องไม่ไร้เดียงสา”
— เยนส์ สโตลเตนเบอร์ นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ แถลงหลังเหตุก่อการร้ายในนอร์เวย์ 22 ก.ค. 2554

 

การก่อการร้าย ไม่ใช่ข้อแก้ตัวของ เผด็จการ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.