“ไม่มีใครสามารถทำให้เราเงียบเสียง”

"ไม่มีใครสามารถระเบิดพวกเราให้เงียบเสียง ไม่มีใครสามารถยิงเราให้เงียบเสียง ไม่มีใครเลยที่จะสามารถทำให้พวกเรากลัวที่จะเป็นนอร์เวย์ ... พวกเราจะแสดงให้โลกได้เห็นว่าประชาธิปไตยของนอร์เวย์จะยิ่งเข้มแข็งขึ้น ในยามที่มันถูกท้าทาย ... เราต้องแสดงให้เห็นว่าสังคมเปิดของเราจะผ่านพ้นการทดสอบนี้ไปได้ ว่าคำตอบต่อความรุนแรงคือประชาธิปไตยที่มากยิ่งขึ้น ความเป็นมนุษย์ที่มากยิ่งขึ้น หากแต่ต้องไม่ไร้เดียงสา"