เจฟ แมคกี: วารสารศาสตร์ในยุคของข้อมูล


จาก datajournalism.in.th:

นักวารสารพยายามรับมือและจัดการกับภาวะสารสนเทศท่วมท้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยยืมเอาเทคนิคการสร้างภาพข้อมูลมาจากนักวิทยาศาสตร์และศิลปินคอมพิวเตอร์ สำนักข่าวบางแห่งได้เริ่มปรับตัวกันแล้ว เพื่อเตรียมก้าวไปสู่อนาคตที่ข้อมูลจะกลายเป็นสื่อกลาง แต่เราจะใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารได้อย่างไร ? การเล่าเรื่องแบบเดิม ๆ จะสามารถผสานเข้ากับการแสดงสารสนเทศที่ซับซ้อนและโต้ตอบเคลื่อนไหวได้อย่างไร ? วีดิโอ “วารสารศาสตร์ในยุคของข้อมูล” (Journalism in the Age of Data) โดย เจฟ แมคกี (Geoff McGhee) ซึ่งมีความยาว 8 ตอน (รวม 54 นาที) นี้ พยายามค้นหาคำตอบของคำถามเหล่านั้น

ดูวีดิโอ และอ่านสรุปประเด็นของวีดิโอ ได้ที่ เจฟ แมคกี: วารสารศาสตร์ในยุคของข้อมูล (วีดิโอ)

,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.