วารสารศาสตร์ ข้อมูล และคอมพิวเตอร์


สัปดาห์ที่ผ่านมาขยันเขียนบล็อก (ที่อื่น) มีสองอันเกี่ยวกะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำข่าวและรายงานข่าว

วารสารศาสตร์เชิงคำนวณ: จะผลักข่าวไปข้างหน้า คอมพิวเตอร์ต้องเป็นมากกว่าเครื่องพิมพ์ดีด [datajournalism.in.th] (@dr_mana เสริมว่า และนักข่าวต้องเป็นมากกว่าคนจดข่าวหรือคนอัดเทปถอดเทป)

5 เครื่องมือสำหรับสำรวจขุดค้นและแสดงภาพข้อมูล [opendream.co.th/blog]


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.