Hello, bact.cc 🙂


บ้านใหม่

คิดอยากจะรวมเอกสารโน่นนี่ที่เคยทำในช่วงที่ผ่านมา ให้มันหาให้มันโหลดได้ง่าย ๆ จากที่เดียว เลยมาเปิดใหม่ตรงนี้

จดโดเมนมาสักพักแล้ว ถือฤกษ์วันเกิดในการย้ายละกันนะ 22 เมษา 2011 เป็นของขวัญให้ตัวเอง :p

หมวดหมู่ต่าง ๆ ยังไม่เรียบร้อย รอจัด รอปรับกันต่อไป อีกทั้ง tag ต่าง ๆ ก็รอใส่รอแก้เพิ่มเติม เช่นเดียวกับโพสต์จำนวนมาก ที่ import มาจาก bact.blogspot.com แล้ว url มันจะยังเป็นภาษาไทย พยายามจะไล่แก้ให้มันเป็น url สวย ๆ อยู่

พยายามจะกลับมาบล็อกให้สม่ำเสมอขึ้นเหมือนช่วงปี 2005-2006


One response to “Hello, bact.cc :)”

  1. บ้านใหม่สะอาดตาดีจังอ่ะครับ : D

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.