สาวตรี สุขศรี: ว่าด้วยหลักกฎหมายอาญาและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550


อาจารย์กฎหมายตอบคำถาม ว่าด้วยหลักการบัญญัติกฎหมายอาญา และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับปัจจุบัน (2550) มีอะไรพิเศษไปกว่ากฎหมายอาญาทั่วไป ?

  • อาชญากรรมคอมพิวเตอร์กับอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตมันต่างกันยังไง ?
  • อะไรคือ “ความมั่นคง” ในมาตรา 14 (2) ?
  • โทษของตัวกลางในมาตรา 15 ทำไมจึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานโทษอาญาทั่วไป ?
  • อะไรคือหลักความยืดหยุ่น ที่บอกว่าต้องใช้กับกฎหมายเทคโนโลยี ?
  • อะไรคือลำดับของหลักปฏิบัติทางกฎหมาย ? กรณีมาตรา 20 (ปิดกั้นเว็บไซต์)

บทสัมภาษณ์ สาวตรี สุขศรี อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:
ชำแหละพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 – ผิดหลักบัญญัติกฎหมายหรือไม่ ?

@MyComputerLaw


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.