มาวาดกระต่ายกัน! Draw a Bunny!


bunnymeme

Andreas Gohr (นักพัฒนา DokuWiki) ชวนวาดกระต่ายคลายเครียด (เขาว่า “เพื่อโลกที่ดีกว่า!”)

ตามกติกา เขาให้ 1) วาด 2) เอาขึ้นบล็อก พร้อมกฎ 3) แล้วบอกต่ออีกสามคนให้วาดด้วย

Everybody knows that bunnies make the world a better place!

Here are the rules:

  1. Draw a Bunny (or more)
  2. Post it to your blog with the rules
  3. Name three other bloggers that should draw a bunny

You can draw your bunny however you like. Use pencil and paper, a drawing tablet or just your mouse. It doesn’t matter. It also doesn’t matter if it looks crappy or not. The important thing is the bunny!

งั้น คนแรกเลย วาดกระต่ายก็ต้อง ต่าย @ipats
คนต่อมา ให้ลูกชาย @sugree วาด อยากเห็นกระต่ายเด็ก
คนสุดท้าย ขอเป็น @phuphu เพื่อความบั่นทอนปัญญา 😀

มาวาดกระต่ายกัน!

(bunny meme graph – tag “bunnymeme” ใน delicious)

technorati tags: , , ,

,

One response to “มาวาดกระต่ายกัน! Draw a Bunny!”

  1. วาดรูปอาหารทำให้ผ่อนคลาย … เห็นแล้วอยากกิน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.