tag book meme

โดนแท็กหนังสือจาก chris

กติกา:

ให้มอง ๆ หาหนังสือที่ใกล้ ๆ ตัว จะอยู่ในตู้หนังสือก็ได้ครับ แล้วเปิดไปหน้า 123 (ถ้าจำนวนหน้าน้อยกว่านี้ก็อดไป) เลือกประโยคที่ 4 แล้วโพสต์อีก 3 ประโยคหลังจากนั้น ก็คือ ประโยคที่ 5 ถึง 7 read more

taggat – informed players

[ขึ้นต้นอย่าง ลงท้ายอย่าง ตามอ่านกันดู :P]

ตามเก็บ blog tag กันต่อ – เป็นกิจกรรมเข้าจังหวะที่นัวเนียหนึบหนับซะจริง ๆ

ผมกับพี่ปุ่น แท็กเป็น exponential แฮะ
เพราะ 1) แท็กไปแล้วเงียบก็มี 2) แท็กซ้ำกันก็มี 3) แท็กย้อนกลับมาที่เดิมก็มี (จริง ๆ อันนี้เป็นกรณีพิเศษของ 2)
ลองดูผัง blog tag trace โดย keng
จะเห็นว่ามันเป็น กราฟระบุทิศทาง ไม่ใช่ ต้นไม้ read more

blog tag, social network

สืบเนื่องจาก blog tag
ถ้าอยากจะรู้ว่าใครแท็กใคร เริ่มมาจากไหน ไปไหน ก็ดูผังนี่ blog tag trace ทำโดย keng

น่าจะเป็นกรณีไว้ศึกษาเรื่อง เครือข่ายออนไลน์ ได้

จริง ๆ ถ้าแต่ละก้อน ระบุวันเวลาที่ ถูกแท็ก/รับแท็กต่อ ได้ ก็น่าจะเห็นภาพชัดขึ้น ว่ามันแพร่ไปได้เร็วแค่ไหน ในทิศทางไหน read more

blog tag

เขา ๆ ๆ เล่นกัน — “blog tag” บล็อกแท็ก

เนื่องจากโดนแท็กมา (โดย keng, iTeau, deans4j , และ lulu) ตามกติกา เราต้องแท็กต่อไป เป็นแชร์ลูกโซ่ MLM work@home บล็อกได้จากที่บ้าน ไม่กระทบงานประจำ บอกเล่าเรื่องของตัวเอง 5 ข้อ และแท็กต่อไป 5 ราย เป็นอันเสร็จพิธี, เริ่ม: read more