blog tag, social network


สืบเนื่องจาก blog tag
ถ้าอยากจะรู้ว่าใครแท็กใคร เริ่มมาจากไหน ไปไหน ก็ดูผังนี่ blog tag trace ทำโดย keng

น่าจะเป็นกรณีไว้ศึกษาเรื่อง เครือข่ายออนไลน์ ได้

จริง ๆ ถ้าแต่ละก้อน ระบุวันเวลาที่ ถูกแท็ก/รับแท็กต่อ ได้ ก็น่าจะเห็นภาพชัดขึ้น ว่ามันแพร่ไปได้เร็วแค่ไหน ในทิศทางไหน

ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าทุกบล็อก มี FOAF ก็น่าจะทำให้ิพอวิเคราะห์ได้ด้วย ว่าความสัมพันธ์แบบไหน เหมาะกับการแพร่ meme ลักษณะมากกว่ากัน

technorati tags:
,
,


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.