เมื่อหยุด เมื่อเพลงชาติบรรเลง

เพื่อเป็นการไม่กีดขวางการสัญจรผู้ร่วมใช้เส้นทาง ผู้ประสงค์ยืนเคารพธงชาติ กรุณายืนชิดขวาด้วยครับ 🙂

จากใจคนเดินถนน

technorati tags:
,
,

Published by

bact

bact' is a name

2 thoughts on “เมื่อหยุด เมื่อเพลงชาติบรรเลง”

  1. ขับรถชิดซ้าย แต่เดินชิดขวา ไม่เข้าใจจริงๆ หยุดเคารพธงชาติริมทางเท้าอาจโดนรถเมล์เสยได้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: