เมื่อหยุด เมื่อเพลงชาติบรรเลง


เพื่อเป็นการไม่กีดขวางการสัญจรผู้ร่วมใช้เส้นทาง ผู้ประสงค์ยืนเคารพธงชาติ กรุณายืนชิดขวาด้วยครับ 🙂

จากใจคนเดินถนน

technorati tags:
,
,


2 responses to “เมื่อหยุด เมื่อเพลงชาติบรรเลง”

  1. ขับรถชิดซ้าย แต่เดินชิดขวา ไม่เข้าใจจริงๆ หยุดเคารพธงชาติริมทางเท้าอาจโดนรถเมล์เสยได้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.