Robocode Thailand Contest 2009


Robocode Thailand Contest 2009 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมจาวาเพื่อควบคุมหุ่นยนต์รถถัง

Robocode เป็นเกมที่แต่ละทีมจะพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาวา เพื่อควบคุมหุ่นยนต์รถถังให้ต่อสู้กันแบบอัตโนมัติ โดยแต่ละทีมไม่สามารถควบคุมหุ่นยนต์ของตัวระหว่างการแข่งขันได้ จึงเป็นเกมที่ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมและการนำอัลกอริทึม (algorithm) หรือวิธีการต่าง ๆ รวมถึง ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence – AI) มารวมกันเพื่อทำให้หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพมากที่สุด เว็บไซต์วิชาการ.คอม เล็งเห็นประโยชน์ของเกม Robocode นี้ว่าจะช่วยฝึกทักษะต่าง ๆ ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ จึงร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแข่งขัน Robocode Thailand Contest 2009 เพื่อค้นหาสุดยอดทีมกับสุดยอดหุ่นยนต์ประจำปีนี้ โดยการแข่งขันในรอบคัดเลือก จะดำเนินการผ่านเว็บไซต์วิชาการ.คอม ส่วนการแข่งขันในรอบสุดท้าย ซึ่งเป็นการชิงชนะเลิศระดับประเทศ จะจัดการแข่งขันในช่วงต้นปี 2009 ภายในงานมหกรรมการแข่งขันด้านไอซีที ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีโดยเนคเทค

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Robocode ได้ที่ robocode.sf.net ศึกษาวิธีการพัฒนาหุ่นยนต์ได้จากบทความติว และส่งซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นเข้าแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ โดยจะปิดรับสมัครและปิดให้อัปโหลดหุ่นยนต์ในวันที่ 20 มกราคม 2552

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/robocode/

technorati tags:
,
,
,


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.