a Thai blog on information architecture


ไม่ได้อัพบล็อกเกี่ยวกับเว็บที่ชอบที่ชอบนานแล้ว

กดลิงก์มั่วซั่วใน twitter แล้วก็เจออันนี้ i am IA

mk มีไปเขียนด้วย มีคนตามอ่านอยู่เยอะทีเดียว มีชื่อ(ที่ผม)คุ้น ๆ กันส่วนหนึ่ง เช่น projectlib, kohsija คิดว่าคนทำหลักน่าจะเป็น malimali

เนื้อหาเกี่ยวกับ การออกแบบสารสนเทศ และ usability design (คำไทยคือ?) โดยหนักไปทางที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เนื้อหาบางส่วนครอบคลุมเรื่องแผนธุรกิจและการตลาดด้วย (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้/ลูกค้า) ลองดู ๆ ชื่อหัวข้อละกันครับ เผื่อได้ไอเดีย

IA ในชื่อเว็บ คือ Information Architect สถาปนิกสารสนเทศ —
สถาปัตยกรรมสารสนเทศศาสตร์ ก็เรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมความเชี่ยวชาญของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบสารสนเทศ เนื่องจากต้องคำนีงถึงการใช้งานสารสนเทศ “ทั้งระบบ” จริง ๆ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล (เช่นในคอมพิวเตอร์) ไปจนถึงการนำเสนอและรับข้อมูลเข้าจากผู้ใช้ ซึ่งก็จะไปเกี่ยวข้องกับ visual design/information visualization, interaction design และเกี่ยวข้องกับระบบการรับรู้ของผู้ใช้ วนเป็นลูป ซึ่งสถาปัตยกรรมสารสนเทศศาสตร์ก็จะจับเอาความเชี่ยวชาญของแต่ละด้าน มามองในภาพรวมเป็นโครงสร้าง

ตามความเข้าใจ สถาปัตยกรรมสารสนเทศศาสตร์ เกี่ยวข้องกับ การออกแบบสารสนเทศ (information design) อยู่มาก แต่น่าจะเน้นเรื่องโครงสร้างโดยรวมทั้งหมดมากกว่า มีเรื่องโครงสร้างองค์กร/ระบบ (ซึ่งมีผลกระทบต่อการไหลและความสัมพันธ์ของสารสนเทศ) และรายละเอียดในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ซึ่งจำเป็นต่อการออกแบบการประมวลผลสารสนเทศ) ที่มากกว่าในการออกแบบสารสนเทศ ในขณะเดียวกันการออกแบบสารสนเทศ ก็จะอยู่ใกล้ผู้ใช้มากกว่าในด้านสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาหรือรับรู้ได้โดยผัสสะ เช่น ลงไปจนถึงระดับไทโปกราฟี ช่วงเงียบระหว่างเสียง หรือระยะห่างของผู้ดู

สาขาเหล่านี้น่าสนใจอยู่มาก ในแง่ที่ว่า มองสารสนเทศและระบบสารสนเทศเป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกับและรับใช้มนุษย์มากขึ้น ไม่ใช่ระบบสารสนเทศที่แข็งตัวปรับเปลี่ยนไม่ได้หรือได้ยาก จนกระทั่งมนุษย์ต้องยอมปรับเปลี่ยนไปหามัน และสุดท้ายมันมีอำนาจครอบงำเหนือมนุษย์ เป็นนายมนุษย์ไปเสียเอง (เช่น ลงทะเบียนเรียนข้ามสาขาไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่อาจารย์ประจำวิชาอาจารย์ที่ปรึกษาก็อนุญาตแล้ว ชั้นเรียนก็ยังมีที่นั่งเหลือ แต่เพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันไม่รองรับ ก็เลยทำไม่ได้ — โปรแกรมคอมพิวเตอร์สถาปนาตัวเอง (หรือเราสถาปนาให้มัน) เป็นกฎที่มนุษย์อย่างเราจะไปต่อต้านไม่ได้เสียแล้ว)

สำหรับคนในที่ทำในสายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัคยกรรมศาสตร์ การผังเมือง ออกแบบกราฟิก ฯลฯ ถ้าสนใจ ก็อยากจะชวนให้ลองเล่นอะไรกับสาขาพวกนี้หน่อย มนุษย์ สังคม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สารสนเทศ มั่ว ๆ กัน ปะทะกัน สู่ สังคมสารสนเทศ/สังคมเครือข่าย

น่าจะสนุกดี

[ ลิงก์ i am IA ]

technorati tags:
,
,


2 responses to “a Thai blog on information architecture”

  1. อ่าน Visualizing Data ของ Ben Fry หรือยังถ้ายัง อ่านด่วน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.