Métissages exhibition


นิทรรศการ Métissages
บทสื่อสารอันสวยงามของศาสตร์สิ่งทอและศิลปะร่วมสมัย

นิทรรศการศิลปะผ้าร่วมสมัย Métissages จัดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2541
สร้างสรรค์และคัดเลือกโดย อีฟส์ ซาบูแรงน์ ฝ่ายทัศนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร ประเทศฝรั่งเศส
จากคลังสะสมของกองทุนเพื่องานศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติฝรั่งเศส (FNAC) และจากคลังสะสมส่วนตัวของศิลปิน
ผลงานทั้ง งานทอ ปัก แกะสลัก จักสาน และ มัดย้อม ทุกชิ้นล้วนสื่อให้เราเห็นถึงวัฒนธรรมอันแตกต่างของหลายดินแดนทั่วโลก ที่ผสมผสานกันออกเป็นศิลปกรรมที่ทันสมัย

30 มีนาคม – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ณ ศูนย์ศิลปะพิพิธภัณฑ์ บ้านไทย จิม ทอมป์สัน
(ซอยเกษมสันต์ 2 ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ)

จัดโดย สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ และ มูลนิธิเพื่อศิลปะ จิม ทอมป์สัน

เข้าชมฟรี

technorati tags:
,


One response to “Métissages exhibition”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.