Tag: textiles

  • Métissages exhibition

    นิทรรศการ Métissages บทสื่อสารอันสวยงามของศาสตร์สิ่งทอและศิลปะร่วมสมัย นิทรรศการศิลปะผ้าร่วมสมัย Métissages จัดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2541 สร้างสรรค์และคัดเลือกโดย อีฟส์ ซาบูแรงน์ ฝ่ายทัศนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร ประเทศฝรั่งเศส จากคลังสะสมของกองทุนเพื่องานศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติฝรั่งเศส (FNAC) และจากคลังสะสมส่วนตัวของศิลปิน ผลงานทั้ง งานทอ ปัก แกะสลัก จักสาน และ มัดย้อม ทุกชิ้นล้วนสื่อให้เราเห็นถึงวัฒนธรรมอันแตกต่างของหลายดินแดนทั่วโลก ที่ผสมผสานกันออกเป็นศิลปกรรมที่ทันสมัย 30 มีนาคม – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ณ ศูนย์ศิลปะพิพิธภัณฑ์ บ้านไทย จิม ทอมป์สัน (ซอยเกษมสันต์ 2 ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ) จัดโดย สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ และ มูลนิธิเพื่อศิลปะ จิม ทอมป์สัน เข้าชมฟรี technorati tags: exhibitions, textile