combangweb.com


ยัง! ไม่ใช่ “คมบังวะ”.com นั่นมันภาษาญี่ปุ่น (แปลว่า “เธอสวยเซ็กซี่เหมือนแองเจลีน่า โจลี่”)

อันนี้ คมบาง-เว็บ

เว็บไซต์ของ สำนักพิมพ์คมบาง น่ะ

รู้จักชื่อสนพ.นี้จากหนังสือ “การวิจารณ์ทัศนศิลป์ : ข้อคิดของนักวิชาการไทย” ซึ่งเป็นหนังสือรวมบทความวิชาการจากโครงการวิจัย “การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2” ด้วยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หนังสือในชุดนี้มีอยู่หลายเล่ม (เท่าที่เห็นในงานหนังสือเอง รู้สึกว่ามันมีหนังสือแนว ๆ นี้ ที่สนับสนุนโดยสกว. มากกว่าที่เห็นในเว็บ – อาจจะเป็นคนละชุดวิจัยกัน)

อ้อ จริง ๆ แล้ว หนังสือเล่มที่ว่าข้างบน จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ชมนาด นะ
แต่ในคำนำบอกว่าหากต้องการติดต่อ/สั่งซื้อ สามารถติดต่อที่คมบาง หรือ สายส่งศึกษิต บ.เคล็ดไทย หรือ สกว. ก็ได้

นอกจากงานวิชาการแล้ว ยังมีนวยายและเรื่องสั้นด้วย ทั้งไทยและแปล – และอย่าลืม วรรณกรรมเยาวชน

ตะกี้เข้าเว็บประชาไท มีลิงก์ไปหาคมบางด้วย

ที่นั่นมีบล็อกด้วยนา, มีอันนึงเล่าเรื่องงานหนังสือที่เพิ่งผ่านมา น่าสนใจ “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2007 งานนี้หืดขึ้นคอ” เล่าบรรยากาศในฐานะคนไปออกงาน

technorati tags:
,


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.