Tag: publishers

  • combangweb.com

    ยัง! ไม่ใช่ “คมบังวะ”.com นั่นมันภาษาญี่ปุ่น (แปลว่า “เธอสวยเซ็กซี่เหมือนแองเจลีน่า โจลี่”) อันนี้ คมบาง-เว็บ เว็บไซต์ของ สำนักพิมพ์คมบาง น่ะ รู้จักชื่อสนพ.นี้จากหนังสือ “การวิจารณ์ทัศนศิลป์ : ข้อคิดของนักวิชาการไทย” ซึ่งเป็นหนังสือรวมบทความวิชาการจากโครงการวิจัย “การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2” ด้วยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หนังสือในชุดนี้มีอยู่หลายเล่ม (เท่าที่เห็นในงานหนังสือเอง รู้สึกว่ามันมีหนังสือแนว ๆ นี้ ที่สนับสนุนโดยสกว. มากกว่าที่เห็นในเว็บ – อาจจะเป็นคนละชุดวิจัยกัน) อ้อ จริง ๆ แล้ว หนังสือเล่มที่ว่าข้างบน จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ชมนาด นะ แต่ในคำนำบอกว่าหากต้องการติดต่อ/สั่งซื้อ สามารถติดต่อที่คมบาง หรือ สายส่งศึกษิต บ.เคล็ดไทย หรือ สกว. ก็ได้ นอกจากงานวิชาการแล้ว ยังมีนวยายและเรื่องสั้นด้วย ทั้งไทยและแปล – และอย่าลืม วรรณกรรมเยาวชน ตะกี้เข้าเว็บประชาไท…