combangweb.com

ยัง! ไม่ใช่ “คมบังวะ”.com นั่นมันภาษาญี่ปุ่น (แปลว่า “เธอสวยเซ็กซี่เหมือนแองเจลีน่า โจลี่”)

อันนี้ คมบาง-เว็บ

เว็บไซต์ของ สำนักพิมพ์คมบาง น่ะ

รู้จักชื่อสนพ.นี้จากหนังสือ “การวิจารณ์ทัศนศิลป์ : ข้อคิดของนักวิชาการไทย” ซึ่งเป็นหนังสือรวมบทความวิชาการจากโครงการวิจัย “การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2” ด้วยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หนังสือในชุดนี้มีอยู่หลายเล่ม (เท่าที่เห็นในงานหนังสือเอง รู้สึกว่ามันมีหนังสือแนว ๆ นี้ ที่สนับสนุนโดยสกว. มากกว่าที่เห็นในเว็บ – อาจจะเป็นคนละชุดวิจัยกัน) read more