Celebrating the Life of Poonsuk Banomyong


ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
ภริยารัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์
ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วโดยสงบ เมื่อเวลา 2:00 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สิริอายุ 95 ปี 4 เดือน 9 วัน

ทายาทของท่านผู้หญิงได้ส่งเอกสารเผยแพร่ “คำสั่งถึงลูก”
ที่ท่านผู้หญิงได้เขียนไว้ด้วยลายมือ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 มีใจความดังนี้

“เมื่อแม่สิ้นชีวิต จะไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น ให้ประกาศทางวิทยุและหนังสือพิมพ์เพื่อให้ญาติมิตรรับทราบ ไม่มีการสวดอภิธรรม และ มีพิธีไว้อาลัยที่สถาบันปรีดี โดยนิมนต์พระที่นับถือมาแสดงธรรมกถา ไม่รบกวนญาติมิตรไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ หรือเงินช่วยทำบุญ หลังฌาปนกิจศพ ให้นำอัฐิไปลอยอังคารที่ปากน้ำเจ้าพระยา ซึ่งสถานที่ที่แม่เกิด หากมีเงินบ้างให้ทำบุญแก่มูลนิธิต่างๆ เพื่อสาธารณกุศล สุดท้ายขอให้ลูกทุกคน ทำตามที่แม่สั่งไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ต้องฟังความเห็นของผู้หวังดีทั้งหลาย”

ทาง สถาบันปรีดี พนมยงค์ จะมีพิธีไว้อาลัยท่านผู้หญิงพูนศุข ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคมนี้ และระหว่างนี้ได้เปิดให้ลงนามไว้อาลัยได้ทุกวัน

เกี่ยวข้อง:

[ผ่าน ประชาไท]

technorati tags:
,
,


One response to “Celebrating the Life of Poonsuk Banomyong”

  1. "ไม่ต้องฟังความเห็นของผู้หวังดีทั้งหลาย” น่าประทับใจมาก

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.