watanasala


วัฒนศาลา

เว็บไซต์ชุมชนทางเลือกทางวิชาการ มีบทความน่าสนใจให้อ่าน โดยเฉพาะในหัวข้อ มีพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย

“วัฒนศาลา” จะเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนความคิด และเป็นสื่อทางเลือกอิสระที่มีสาระ พร้อมกันนั้น “วัฒนศาลา” จะทำหน้าที่ช่วยเปิดทางเลือกที่ให้มุมมองหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านสังคมและ วัฒนธรรมร่วมสมัย เราถือว่าที่นี้จะเป็นเป็นเวทีสาธารณะทางวิชาการ ที่ให้โอกาสทุกท่านร่วมกัน วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ร่วมค้นหาแนวทางการพัฒนา องค์ความรู้ เพื่อสร้างประเด็นใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการศึกษาต่อไป

แถม: จาก anpanpon
NATNALIN ณัฐนลิน นิตยสารศิลปะการถ่ายภาพ …เหมือนจะเป็นเล่มเดียวของประเทศไทย

tags:
|
|
|


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.