Thailand is so big


เลขากกต.ฟิวส์ขาดท้าฟ้องศาลกรณีเปลี่ยนคูหา

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากไม่ต้องการให้มีการถ่ายรูปบัตรเลือกตั้ง ก็สามารถให้กรรมการรับฝากโทรศัพท์หรือกล้องเอาไว้ที่กรรมการประจำหน่วยได้ พล.ต.ต.เอกชัย [เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)] กล่าวด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่า “พวกคุณคิดหรือเปล่าว่า จะให้ใครเป็นคนรับฝาก ถ้าจะต้องมีกรรมการประจำหน่วยเพิ่มขึ้นอีกหน่วยละ 1 คน ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก 400 บาท 1 ล้านหน่วยเลือกตั้งก็คือเป็นเงิน 400 ล้านบาท พวกคุณคิดถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเพิ่มขึ้นหรือไม่”

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ มีเพียง 80,000 หน่วยเลือกตั้งเท่านั้น

แป่ววว…ว


2 responses to “Thailand is so big”

  1. พี่ชายภรรยาผม ไปร่วมเป็นกรรมการหน่วยเขาบอกว่าได้เบี้ยเลี้ยงแค่หลัก 250 บาท

  2. 250 บาท1 ล้านหน่วยก็ 250 ล้านนะครับ !

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.