Run Away Vietnam

เวียดนามจะแซงไทยจริงหรือ ?
เจาะลึกม้ามืดเอเชีย

รายงานพิเศษโดยกรุงเทพธุรกิจ มีทั้งหมด 5 ตอน (เป็น PDF):
เปิดโลกการลงทุนเวียดนาม, เวียดนามยุคใหม่เน้นเศรษฐกิจเสรี, ทูตไทยเตือน, ไทยเจอมรสุมขาดแรงงานทักษะ ต่างชาติส่อย้ายหนีลงทุนเวียตนาม, สมาคมนักธุรกิจไทยฟันธง เวียตนามแซงไทยไม่ใช่แค่ฝัน

tags:
,
,
,
,

Published by

bact

bact' is a name

One thought on “Run Away Vietnam”

  1. ทำไมต้องไปแข่งกันว่ะ ร่วมมือกันทำให้ภูมิภาคเจริญเดะอย่ากัดกันแบบไทย-มาเล

Leave a Reply to fat dog father Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.