Plan to live in the Netherlands ? Practice your liberal side.


ต่อไปนี้คนที่จะไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ (immigrant) ต้องสอบภาษากับวัฒนธรรมดัชต์
หรือที่เรียกรวม ๆ ว่า citizenship test ให้ผ่านก่อน
เพื่อให้มั่นใจว่าคนคนนั้น จะสามารถอยู่ในสังคมเค้าได้อย่างปกติสุข

เรื่องภาษานี่ก็คงปกติ แต่เรื่องวัฒนธรรมนี่ หนึ่งในการทดสอบของเค้าก็คือ ให้ดูวีดิโอที่มีฉากอย่าง เกย์จูบกัน หรือ ผู้หญิงเปลือยอกเดิน ถ้ารับได้ ก็ยินดีต้อนรับ รับไม่ได้ ก็ไม่ต้องมา

แน่นอน มีผู้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายและการทดสอบนี้อย่างมาก บ้างก็บอกว่าเป็นการกีดกันเกินไป แถมข้อสอบบางข้อ แม้แต่คนดัชต์เองก็อาจจะยังไม่รู้ (มีข้อสอบข้อหนึ่งถามว่า เครื่องเทศชนิดนี้มาจากอาณานิคมดัชต์แห่งไหน) บ้างก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมดัชต์ ผู้ที่มาใหม่ต้องเข้าใจ “liberal Dutch” (เสรีชนดัชต์) ด้วย จึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา

จากข่าวเค้าว่า โดยปกติแล้ว สังคมดัชต์เป็นสังคมที่เปิดเผยและเสรีมาก และที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1960-1970 ก็ได้เปิดรับผู้อพยพเข้าไปเป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้ มีโมรอคโคและตุรกีเป็นสองชนชาติหลัก ซึ่งบางส่วนก็กลายเป็นปัญหาสังคม อย่างปัญหาอาชญกรรม หรือการว่างงาน ประมาณกันว่า คนว่างงานในเนเธอร์แลนด์นั้น มีสัดส่วนเป็นผู้อพยพถึง 33% ในขณะที่ประชากรผู้อพยพนั้นมีเพียง 20% ของประชากรทั้งหมด โดยสาเหตุหนึ่งก็คือ ไม่รู้ภาษาดัชต์ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงตลาดแรงงานได้ ประมาณกันว่ามีประชากรถึง 600,000 – 700,000 คน ที่ไม่เข้าใจภาษาดัชต์เลย

ฟัง BBC World ตะกี้นี้ เหมือนจะเป็นรัฐมนตรีของเค้าให้สัมภาษณ์ เค้าพูดประมาณว่า ที่ผ่านมา 20 ปี เราเปิดกว้างมาก โดยคิดว่า เราเปิดรับเขาเข้ามาก่อน แล้วทุกอย่างก็จะปรับตัวของมันได้เอง … แต่มันไม่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำอะไรซักอย่าง

… เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตามจริง ๆ (กฎหมายบังคับแล้ว)


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.