Tag: immigration

  • กวาดสายตาที่เส้นขอบฟ้า

    @PACEyes ชวนเขียนบทความส่งนิตยสารว่าด้วยการมองภาพอนาคตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมเล่าเรื่องที่เดินทางและพบเห็น พร้อมกับข้อสังเกต รวม ๆ ทั้งหมดมันตั้งอยู่บนธีมหลักที่ผมสนใจ คือ “mobility” เป็นครั้งแรกที่เขียนในกรอบของวิธีที่เรียกว่า “horizon scanning”

  • [9 มี.ค.] เสวนา Thai Zaap วิทยุชุมชน-แรงงานอพยพ-ดนตรีสมัยนิยม

    ติดตามข่าวกิจกรรมทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา วัฒนธรรม ได้ที่ ปฏิทิน Soc-Ant Cafe http://bit.ly/socant-calendar [feed] [iCal] การประชุม Thai Spices Project ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2552 เวลา 9:30 – 15:00 น. ณ อาคารภาควิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กทม. ร่วมจัดโดย ภาควิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ วัฒนศาลา กำหนดการช่วงเช้า 9:30-12:00 น. 9:30 น.กล่าวเปิดงาน โดย รศ. ดร. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10:00 น. เสนอบทความ “วิทยุชุมชน: สถานการณ์ปัจจุบัน” โดย อาจารย์พินิตตา…

  • Plan to live in the Netherlands ? Practice your liberal side.

    ต่อไปนี้คนที่จะไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ (immigrant) ต้องสอบภาษากับวัฒนธรรมดัชต์ หรือที่เรียกรวม ๆ ว่า citizenship test ให้ผ่านก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าคนคนนั้น จะสามารถอยู่ในสังคมเค้าได้อย่างปกติสุข เรื่องภาษานี่ก็คงปกติ แต่เรื่องวัฒนธรรมนี่ หนึ่งในการทดสอบของเค้าก็คือ ให้ดูวีดิโอที่มีฉากอย่าง เกย์จูบกัน หรือ ผู้หญิงเปลือยอกเดิน ถ้ารับได้ ก็ยินดีต้อนรับ รับไม่ได้ ก็ไม่ต้องมา แน่นอน มีผู้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายและการทดสอบนี้อย่างมาก บ้างก็บอกว่าเป็นการกีดกันเกินไป แถมข้อสอบบางข้อ แม้แต่คนดัชต์เองก็อาจจะยังไม่รู้ (มีข้อสอบข้อหนึ่งถามว่า เครื่องเทศชนิดนี้มาจากอาณานิคมดัชต์แห่งไหน) บ้างก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมดัชต์ ผู้ที่มาใหม่ต้องเข้าใจ “liberal Dutch” (เสรีชนดัชต์) ด้วย จึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา จากข่าวเค้าว่า โดยปกติแล้ว สังคมดัชต์เป็นสังคมที่เปิดเผยและเสรีมาก และที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1960-1970 ก็ได้เปิดรับผู้อพยพเข้าไปเป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้ มีโมรอคโคและตุรกีเป็นสองชนชาติหลัก ซึ่งบางส่วนก็กลายเป็นปัญหาสังคม อย่างปัญหาอาชญกรรม หรือการว่างงาน ประมาณกันว่า คนว่างงานในเนเธอร์แลนด์นั้น มีสัดส่วนเป็นผู้อพยพถึง 33% ในขณะที่ประชากรผู้อพยพนั้นมีเพียง 20%…